31.01.2018 | Silvia Modig Hyvinvointi

Ympäristöhallinnon toimintaedellytykset turvattava maakuntauudistuksessa

 

Sote- ja maakuntauudistuksen uutisoinnissa ja keskustelussa on keskitytty sosiaali- ja terveyspalveluiden niin sanottuun valinnanvapausmalliin. Tämä on ymmärrettävää, koska kyseessä on historiallinen myllerrys yhteisiin palveluihimme.

Vähemmälle huomiolle on jäänyt, että samalla mullistetaan myös työvoimapalvelut sekä ympäristöhallinto. Näiden osalta lakipaketit ovat vielä ministeriöissä valmistelussa, ja ne annetaan eduskunnalle maaliskuussa. Nyt ympäristöhallinnon lakien valmistelusta on kuulunut huolestuttavia uutisia.

Ympäristöhallinnon rakenne uudistetaan jälleen kokonaan. Avit ja ely-keskukset jäävät historiaan, kun niiden tehtävät jaetaan maakunnille ja uudelle perustettavalle valtion lupa- ja valvontavirastolle. Maakuntien ja yhden viraston malli on sinänsä järkevä ja kannatettava, mutta se sisältää riskejä, joita Sipilän hallitus ei tunnu ottavan vakavasti. Päinvastoin, lakiluonnosta ollaan nyt muuttamassa jopa huonompaan suuntaan.

Lupa- ja valvontavirastossa, eli luova-virastossa oli tarkoitus olla erillinen osasto yleisen ympäristöedun valvomiselle. Siis oma yksikkö, joka huolehtisi siitä, että perustuslain mukainen vastuu huolehtia ympäristöstä toteutuisi. Nyt viimeisimmän päätöksen mukaan tällaista yleisen ympäristöedun valvonnan yksikköä tai osastoa ei tulisi lainkaan. Lisäksi Luova-virastolta estettäisiin muutoksenhaku sen omista päätöksistä.

Tämä voi kuulostaa tekniseltä asialta, mutta kun heikennys yhdistetään jo aiemmin tehtyihin ympäristöasioiden valvonnan ja valitusoikeuden heikennyksiin, lähdetään vaaralliselle tielle. Hyvin toimivaa ympäristöhallintoa ei oikeastaan edes huomaa. Viranomaistoiminnalla estetään ympäristölle haitalliset suunnitelmat, ilman että tavalliset ihmiset tietävät asiasta mitään. Pelkään, että jatkossa ongelmia syntyy enemmän. Tätä heikennystä on vaikea nähdä muuna kuin systemaattisena ympäristöhallinnon alasajona. Vasemmistoliitto ei voi sitä hyväksyä.

Hallitus haluaa siirtää valvontaa kansalaisille ja ympäristöjärjestöille. Vastuu on aivan liian suuri. Ei meillä kansalaisilla voi olla sellaista osaamista ja resursseja, että voisimme valvoa monimutkaisia kaavasuunnitelmia ja vaikkapa ymmärtää maankäytön vaikutuksia kauempana olevaan vesistöön. Sitä varten meillä on korkeasti koulutetut ja osaavat ympäristöviranomaiset. Julkisen vallan tehtävä on huolehtia ympäristöstä, se sanotaan perustuslaissakin.

Vaikuttaa siltä, että jälleen kerran Sipilän hallitus on tekemässä uudistusinnossaan lakiesitystä, joka ei ole perustuslain mukainen. Tällä vaalikaudella olen monesti ollut todella iloinen siitä, että meillä on perustuslaki, joka viimekädessä suojaa kansalaisia liian poukkoilevalta politiikalta.

Lukusuosituksena Suomen luonnonsuojeluliiton lakimies Pasi Kallion blogi aiheesta: https://www.sll.fi/ajankohtaista/blogi/ymparisto-ja-yleisen-edun-valvonnan-sietamaton-keveys

* Päivitys 2.2. klo 14.00: Täsmennetty lakipakettien valmistumisen aikataulua.

Jaa artikkeli

 

Lue myös

Seuraa minua somessa

Facebook
Twitter
Instagram