SILVIA MODIG

Portrait of Silvia Modig

Jag är Vänsterförbundets europaparlamentariker, tidigare riksdagsledamot och medlem i Helsingfors stadsfullmäktige, ett fotbollsfan och en stor vän av musik. Före jag gav mig in i politiken jobbade jag som journalist.

Jag försvarar kompromisslöst klimatet, mänskliga rättigheter och social rättvisa. Jag vill ha ett Europa där välfärden tillhör alla, inte några få.

Jämlikhet och jämställdhet är de viktigaste politiska frågorna för mig. Jag vill ha en värld där alla får leva fritt som sig själva och där vi tar hand om precis varenda en människa. Jag jobbar för ett samhälle där vi alla är jämlika.

Det viktigaste jag har lärt mig inom politiken är styrkan av samarbete. Det är en konstform att stå stadigt bakom sina egna värderingar och samtidigt nå fungerande kompromisser med andra. Utgångspunkten är att på djupet sätta mig in i de frågor som behandlas. Vardagen som politiker innebär långa möten och sena kvällar med enorma pappershögar. Stora och synliga prestationer är sällsynta, men då de sker, är de följden av ett fungerande samarbete.

I Europaparlamentet jobbar jag främst med klimatfrågor och social rättvisa. Jag försvarar aktivt också regnbågsminoriteternas rättigheter. Jag hör till Europaparlamentets vänstergrupp och svarar för vänstergruppens arbete i miljöutskottet ENVI. Jag är också medlem i budgetutskottet BUDG samt suppleant för FEMM-utskottet som fokuserar på kvinnors rättigheter och jämställdhet.

Klimatet

Logo of the earth

Ett grönt och rättvist Europa

Vi har bara en planet – därför måste vi ta hand om den. Vi behöver konkreta och rättvisa beslut för att hitta lösningar som hejdar klimatförändringen och skyddar naturen. En klimathållbar framtid är inte bara möjlig att uppnå, utan det är också en möjlighet att tillsammans bygga ett grönare och rättvisare Europa.

Mänskliga rättigheter

Logo of a megaphone

Ett människovärdigt Europa

Vi måste kämpa emot de krafter som försöker smula sönder mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen. Vi måste ta försvagade mänskliga rättigheter och försvagade europeiska demokratier på allvar. Mänskliga rättigheter handlar inte om åsikter eller en ideologi. De är rättigheter som tillhör oss alla.

Välfärd

Logo of a hand

Välfärd för alla, inte för några få

Ju mer EU investerar i invånarnas välfärd, desto bättre mår Europa. Utan välmående människor finns inga framgångsrika samhällen. Vi kan öka välfärden med att stärka alla européers sociala rättigheter, att skapa nya gröna jobb och ha rättvisa arbetsvillkor.

KONTAKT

SILVIA MODIG

silvia.modig (a) europarl.europa.eu

European Parliament ASP 6G 340
Rue Wiertz 60
1047 Brussels Belgium

Assistenter

Niina Ilola

Utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet ENVI

niina.ilola (a) europarl.europa.eu, +32 477 91 65 09

Lauri Siren

Budgetutskott BUDG, Utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet FEMM

lauri.siren (a) europarl.europa.eu, +32 48 734 6623

Kaisa Matikainen

Kommunikation och press

kaisa.matikainen (a) europarl.europa.eu

Seuraa minua somessa

Facebook
Twitter
Instagram