KLIMATET

Logo of the earth

Ett grönt och rättvist Europa

Globalt sett är Europeiska unionen en föregångare inom klimatinnovationer och naturskydd. Men för att kunna begränsa klimatuppvärmningen till den kritiska gränsen på 1,5 grader måste vi göra mycket mer än så. Samhälleligt rättvisa löningar har en nyckelroll i arbetet mot klimatförändringen – annars ökar motsättningar och en känsla av lottlöshet.

Det pågående årtiondet är avgörande för att förhindra klimatförändringen. Klimatuppvärmningen tvingar vårt samhälle att förändras. Det innebär att vår ekonomi, som bygger på överkonsumtion, samt att vår nedskräpande engångskultur måste förändras. Vi behöver betydande strukturella förändringar för att möjliggöra klimatvänliga alternativ för alla.

Klimatåtgärder på EU-nivå gynnar Finland. Klimatkrisen överskrider nationella gränser och vi klarar oss inte utan gemensamma åtgärder. EU:s gröna giv, alltså European Green Deal, måste svara på klimatkrisen. Programmet måste förverkligas så att det skapar välfärd och nya gröna jobb. Vi har nu en möjlighet att tillsammans bygga ett grönare och rättvisare Europa.

Seuraa minua somessa

Facebook
Twitter
Instagram