19.11.2013 | Silvia Modig Hyvinvointi

Yleltä leikkaaminen olisi pois kaikelta kotimaiselta medialta

 

Kannanotto
11.11.2013
Vapaa julkaistavaksi

Yleisradio on suomalaisten omistama mediayhtiö, jolla on lakisääteisiä julkisen palvelun tehtäviä ja jonka toiminta rahoitetaan Yle-verolla. Yle tuottaa ohjelmaa suomeksi ja ruotsiksi sekä saameksi, romaniksi, venäjäksi ja viittomakielellä. Sen palvelut ovat kaikkien saatavilla varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta.

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä esitti viime viikolla, että Yle-veron lakisääteisestä indeksikorotuksesta tulisi luopua. Perusteluna oli, että Ylen tulisi osallistua talkoisiin huonoina aikoina. Kaupalliset mediatalot ovatkin tällä hetkellä talousvaikeuksissa: esimerkiksi Sanoma ja MTV ovat toteuttamassa laajoja irtisanomisia.

– Ylen uusi rahoitusmalli indeksikorotuksineen luotiin aivan äskettäin parlamentaarisesti, kaikkien eduskuntapuolueiden yhteisellä päätöksellä. Onkin ollut odotettavissa, että ennen pitkää erityisesti oppositiopuolueet taipuisivat kaupallisen median aggressiivisen lobbauksen alla ja alkaisivat vaatimaan Yleltä leikkaamista, Eila Tiainen toteaa.

Ylen varojen vähentäminen vaikuttaa suoraan kotimaisen mediatuotannon kysyntään. Yle tekee yli 70 prosenttia kaikista suomalaisista tv-ohjelmista ja lähes 90 prosenttia suomalaisista toimitetuista radio-ohjelmista. Yle käyttää 88 prosenttia ohjelmatarjonnan kustannuksistaan kotimaiseen sisältöön. Tästä merkittävä osa menee tilauksiin ulkopuolisilta tuotantoyhtiöiltä.

Yle-veropäätöstä edelsi vuosien epävarmuus rahoituksen tulevaisuudesta. Tästä seurasi ulkopuolisten ostojen jäädyttäminen, mikä johti monissa tuotantoyhtiöissä irtisanomisiin ja jopa konkursseihin. Ylen yksityisiltä ostamilla ohjelmilla ja yhteistuotannoilla on suuri vaikutus koko maan mediakenttään.

Yleltä leikkaaminen tarkoittaisi jälleen näiltä pieniltä toimijoilta ottamista. Suurten kaupallisten ahdinkoon indeksijäädytys ei auttaisi mitenkään. Myös Yle on tehnyt laajoja irtisanomisia ja sopeuttamista 2000-luvun lopulta lähtien, eikä ole ollenkaan sellainen mediamurroksen suojasatama, jollaiseksi se joissain puheenvuoroissa maalataan.

– Ylen panos kaupalliselle medialle tulee yhteistuotantojen kautta. Ne mahdollistavat monen käsikirjoittajan ja toimittajan työn Ylen luodessa pitkäkestoisia kumppanuuksia eri tahojen kanssa. Jäädyttämällä indeksin kolmeksi vuodeksi toimisimme juuri päinvastoin kuin Sipilä toivoo, Modig toteaa.

Uutta rahoitusmallia laatiessa veroratkaisun pelättiin vievän Ylen poliittisen ohjailun alaiseksi. Indeksin jäädyttäminen näyttäisi tämän uhan todeksi. Ylelle on annettava nyt työrauha, ja kaupallisten mediatalojen tulisi keskittyä lobbamisen sijasta oman sisältötarjontansa kehittämiseen.

Lisätietoja

Silvia Modig
050 512 0421 | silvia.modig@eduskunta.fi

Eila Tiainen
050 512 0353 | eila.tiainen@eduskunta.fi

Jaa artikkeli

 

Lue myös

Seuraa minua somessa

Facebook
Twitter
Instagram