10.10.2013 | Silvia Modig Hyvinvointi

Veronkorotuksia harkittava vakavasti Helsingissä

 

Tiedote
10.10.2013
Vapaa julkaistavaksi

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä: Veronkorotuksia harkittava vakavasti

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ei ole tyytyväinen ylipormestari Jussi Pajusen 10.10.2013 esittelemään talousarvioon vuodelle 2014.

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta on jo aikaisemmin suositellut, että vuoden 2014 budjettia käsitellessään kaupunginhallitus korjaa menoraamia vuoden 2013 toteutumaennusteiden mukaisesti. Vasemmistoliiton valtuustoryhmän mielestä myös budjettiraamin laadintaa tulisi jatkossa muuttaa niin, että se pohjautuu edellisen vuoden ennustettuun toteumaan budjetin sijaan. Samaa sosiaali- ja terveyslautakunta on suositellut päätöksessään.

Vasemmistoliitolle on tärkeintä turvata laadukkaat palvelut kaikille helsinkiläisille. Taatakseen riittävät resurssit hyvinvoivan Helsingin rakentamiseen Vasemmistoliitto ei sulje pois verojen korotuksia.

”Jos veroja maltillisesti korottamalla voidaan taata palveluiden laatu ja saavutettavuus, on tätä vaihtoehtoa harkittava vakavasti”, toteaa ryhmän puheenjohtaja Silvia Modig.

”Sosiaali- ja terveyspalveluiden leikkaukset osuvat kipeimmin heikko-osaisiin ja lisäävät hyvinvointieroja”, kommentoi kaupunginvaltuutettu, sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen Anna Vuorjoki. Lisäksi riittävä resursointi palveluihin on kestävää taloudenhoitoa pitkällä aikavälillä.

”Jos tingimme lasten ja nuorten palveluista nyt, on tulevaisuuden lasku paljon suurempi kuin tänään saatava säästö”, toteaa kaupunginvaltuutettu, varhaiskasvatuslautakunnan jäsen Veronika Honkasalo.

Valtuusto on sitoutunut strategiassa talouden tasapainottamiseen varautuakseen yleiseen talouskehitykseen. Tämä ei kuitenkaan saa tarkoittaa palveluiden heikentämistä. Strategiaan on myös kirjattu tavoitteeksi kaupunkilaisten hyvinvointierojen kaventaminen. Talousarvio ei siksi saa vauhdittaa segregaation kasvua Helsingissä.

Leikkaaminen juustohöylällä ilman selkeää suunnitelmaa voi johtaa hätäisiin säästöratkaisuihin ja sitä kautta resurssien epätarkoituksenmukaiseen kohdentamiseen.

Säästöpainetta ei pidä myöskään kaataa työntekijöiden niskaan. Jatkuvassa kiireessä riittämättömillä resursseilla työskentely ei nosta työn tehokkuutta, vaan heikentää työssä jaksamista ja pahimmillaan myös tehtävän työn laatua.

Lisätiedot

Silvia Modig, valtuustoryhmän puheenjohtaja

050512042

Jaa artikkeli

 

Lue myös

Seuraa minua somessa

Facebook
Twitter
Instagram