11.05.2012 | Silvia Modig Hyvinvointi

Vappupuhe

 

Vappupuhettani on toivottu laitettavaksi nettiin. Tässä se siis tulee.

HYVÄT YSTÄVÄT, HYVÄ JUHLAVÄKI, HYVÄT TOVERIT,

On todella suuri kunnia saada olla täällä tänään pitämässä tämä perinteinen puhe, joita olen monia ollut itse tällä torilla kuuntelemassa. Ne ovat olleet erittäin innostavia ja voimaannuttavia ja luoneet uskoa paremmasta huomisesta. Tämän haasteen edessä olen hyvin nöyränä

Juuri tällaisina hetkinä, kun juhlimme työväenliikkeen saavutuksia, on minulle kirkkaampaa kuin koskaan että juuri me, kaikki vasemmistolaiset puoluekannasta riippumatta, olemme tovereita.

Meillä on sama päämäärä ja sama arvopohja, joka perustuu taistelemiseen työväen, tavallisen ihmisen, demokratian ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Liikkeen eri haaroissa me teemme käytännön ratkaisuja välillä eri tavoin, mutta se ei poista tai vähennä yhteistä päämäärämme – jokaisen ihmisen oikeutta tulla toimeen ja elää hyvää elämää – ammatista ja lähtökohdista riippumatta. Päinvastoin, meidän tuleekin olla toinen toisillemme haastajia ja sparraajia, jotta vasemmisto kokonaisuudessaan olisi mahdollisimman vahva ja vaikuttava. Siihen tarvitaan kaikkia vasemmistopuolueita, ammattiliittoja ja työväenliikkeen piirissä ja ympärillä toimivia järjestöjä. Siihen tarvitaan kaikkia meitä!

Se hyvinvointi, jolle vaurautemme perustuu, on rakennettu vasemmistolaisilla arvoilla ja vasemmistolaisella toiminnalla.
Työsuhdeturva, hyvät työehdot, päivähoito, peruskoulu, yliopistot, kirjastolaitos ja monet muut hyvinvointivaltion palvelut ovat ne, jotka tekevät mahdolliseksi sen, että Suomi osaa ja pärjää.

Hyvät ystävät,

Varsinkin tänä aikana kun maailmantalous on kovassa myllerryksessä ja globaalissa taloudessa tehdään merkittäviä ja kauaskantoisia ratkaisuja, on vasemmiston oltava vahva. Juuri nyt vasemmiston tulee seisoa yhteisessä rintamassa ja tarjota todellinen haastava vaihtoehto.

Oikeiston ylivalta talouskeskustelussa on kestänyt liian pitkään.. Liian pitkään on hoettu että talouden liikkeet ja markkinavoimat ovat kuin luonnonvoima jonka edessä me teemme vain välttämättömiä päätöksiä. Jokainen päätös on arvovalinta. Talouden ja markkinoiden liikkeet ovat seurausta tehdyistä ratkaisuista, eivät luonnonlain tavoin meitä määräävä voima.

Euroopan laajuinen velkakriisi, jonka keskellä nyt kamppailemme, on seurausta ahneudesta ja röyhkeästä voitontavoittelusta.

Se velka-, valuutta-, pankki- ja koko rahoitusjärjestelmän kriisi, jonka keskellä olemme, on seurausta ahneudesta ja röyhkeästä voitontavoittelusta!

Meidän on nyt voitava näyttää, että vasemmalla on olemassa järkeviä ja tehokkaita ratkaisuja. Vasemmisto haluaa puuttua kriisin syihin eikä vain paikkailla tapahtunutta vahinkoa. Vasemmistopuolueiden noustua Suomessa hallitukseen Suomi on alkanut aikaisemman ajopuupolitiikkansa sijasta esittää Euroopan Unionissa vaatimuksia. Haluankin antaa kiitosta valtionvarainministeri Jutta Urpilaiselle, joka on kamppailut leijonan lailla oikeistolaisten valtiovarainministerien joukossa sijoittajan vastuun ja transaktioveron puolesta ja saanut myös edistystä aikaan. Nämä ovat olleet myös Vasemmistoliiton vaatimuksia kautta linjan. Sijoittajavastuu on Kreikan velkajärjestelyssä jo osittain toteutunut ja transaktioverosta keskustellaan nyt Euroopan laajuisesti. Näitä ongelman syihin vaikuttavia ratkaisuja on Suomen vasemmisto ollut nostamassa hyvin vahvasti esille.

Hallitustaival on ollut meille kova, se on myönnettävä. Edellinen oikeistohallitus jätti meille raskaan perinnön ja ison velan jota tämän hallituksen on pakko korjata. Hallituksessa istuu myös kuusi hyvin erilaista puoluetta eikä kukaan saa läpi kaikkia tavoitteitaan.

Vasemmiston yhtenäinen rintama on kuitenkin tehnyt mahdolliseksi muun muassa ensimmäisen merkittävän perusturvan korotuksen vuosikymmeniin. Työmarkkinatukea korotettiin 100 eurolla ja siihen päälle tulivat asumistuen tulorajojen korotukset, toimeentulotuen korotus ja työtulon perusvähennyksen sekä työtulovähennyksen korotukset. Nämä uudistukset auttavat eniten kaikkein heikoimmassa asemassa olevia.

Viimeisessä kehysriihessä saimme aikaan sen, että työmarkkinatuen tarveharkinta lopetetaan. Tämä tarveharkinta on ollut eräs suurimmista lapsiköyhyyttä aiheuttavista tekijöistä ja tehnyt myös ihmisistä taloudellisesti riippuvaisia puolisoistaan.
Toki olemme joutuneet myös antamaan periksi monessa kohdassa. Arvonlisäveroa korotettiin, vaikka Vasemmistoliitto taisteli viimeiseen asti sen puolesta, että edes ruoan arvonlisävero olisi välttynyt korotukselta. Saimme kuitenkin lievennettyä sen vaikutuksia pienituloisen ihmisen talouteen sillä, että sosiaaliturvaetuuksien indeksikorotus tehdään nyt puoli vuotta aikaisemmin eikä vasta hintojen tapahtuneen nousun jälkeen. Tällä on paljon merkitystä, kun taistelee rahan riittämisen kanssa! Sen sijaan lapsilisien indeksikorotusta emme saaneet pelastettua.

Yhteensä olemme onnistuneet muuttamaan politiikan suuntaa paremmaksi, Mutta se ei vielä riitä! Me taistelemme edelleen sen puolesta, että nuorisotakuusta tulee oikea takuu syrjäytymistä vastaan. Me taistelemme sen puolesta, että vanhuspalvelulakiin tulisi hoivahenkilöstön vähimmäismitoitus. Koska hyvät toverit! Me tiedämme, että pienten tuloerojen yhteiskunta on vakaa ja toimiva. Vaikka eräät pankkiiri-kirjailijat saattavat ajatella toisin, me tiedämme, että köyhimpien auttaminen on myös rikkaimpien etu.

Hyvät ystävät,

Vielä saavuttamaton tavoite jota, me vasemmistoliitossa pidämme erittäin tärkeänä on perustulo. Olemme ajaneet sitä puolueemme perustamisesta asti ja aihe on vihdoin saatu yleiseen keskusteluun. Kannatusta tuntuu nyt löytyvän yli puoluerajojen. Se ei valitettavasti tarkoita että päämäärämme olisi sama. Oikeiston puheissa perustulon määrä olisi alempi kuin tämän hetkinen perusturva. Tätä vasemmisto ei voi hyväksyä.
Vasemmiston tärkein tehtävä perustulo keskustelussa on pitää esillä se että perustulo on yhtä kuin perusturva. Perustulon on taattava perusturva. Se on turvattava riittävä toimeentulo. Suomella on varaa pitää jokaisesta huolta.

Perustulon vastustajat perustelevat kantaansa mm sillä että perustulo passivoi ihmiset. Itse näen asian päinvastoin. Uskon että kun takaamme ihmisille riittävän toimeentulon, ja inhimillisellä tavalla, jossa tuen tarvitsijaa ei nöyryytetä juoksuttamalla luukulta luukulle, lisäämme hyvinvointia. Uskon että perustulo mahdollistaa monelle paremman elämän ja enemmän mahdollisuuksia kuin tukiviidakossa suunnistaminen.

Mutta perustulo vaatii toimiakseen myös verotuksen uudistamista. Sen progressiota tulee lisätä ja pienimmät tuloluokat vapauttaa kokonaan. Ainoastaan siten perustulo antaa mahdollisuuden ottaa vastaan lyhyitäkin työsuhteita.

Toinen argumentti vastustajilla on että verotuksen progressiota ei tule lisätä. Verotuksen progression lisäämistä vastustaville vastaan että verot tuovat vapautta.

Miten?

Keskustelin äskettäin uuden suomalaisen kanssa. Hän oli muuttanut virosta suomeen pari vuotta sitten ja oli löytänyt töitä ja päässyt hyvin mukaan yhteiskuntaan. Kun kysyin kuinka hän on viihtynyt hän vastasi että hyvin mutta progressiivinen verotus ei miellytä. Viron tasavero mallissa hänen veroprosenttinsa olisi 10 % matalampi. Ja tämä on tietysti yksittäiselle palkansaajalle iso raha. Kun kysyin, miten muuten Suomen ja Viron yhteiskunnat eroavat hänen näkökulmastaan toisistaan, hän sanoi olleensa yllättynyt, ettei koulutiensä aloittavalle lapselle tarvinnut laittaa eväitä mukaan eikä varautua koulukirjojen maksuihin. Keskustelumme tiivisti hyvin, mitä progressiivisella verotuksella voidaan saadaan aikaan.

Hyvät ystävät,

Perustulolla olisi myös valtava merkitys työmarkkinoille. Se mahdollistaisi pientenkin lyhyiden työsuhteiden vastaanottamisen. Perustulo antaisi uudelle pätkätyösukupolvelle aivan uudenlaisen varmuuden muuttuvilla työmarkkinoilla. Tämän takia toivon, että myös ammattiyhdistysliike ottaa asian työn alle ja tuo selkeästi esille, millaisia hyviä ja huonoja puolia se näkee erilaisissa perustulohahmotelmissa ja mihin suuntaan perustulokeskustelun tulisi ammattiliittojen mielestä edetä. Ammattiyhdistysliikettä tarvitaan uusien parannusten läpisaamiseen.

Muuttuvat työmarkkinat ovat myös muuttaneet vasemmistopuolueiden kohderyhmää. Perinteisen duunarin rinnalle ovat nousseet silpputyöläiset, pätkätyöläiset, akateemiset itsensä työllistäjät, pienyrittäjät. Yhtiöittämällä ja ulkoistamalla moni on myös saatu pakotettua toimimaan yrittäjänä samassa työssä, jossa aiemmin oli palkansaajana. Vasemmiston tulee ottaa huomioon myös käsityöläiset, taiteilijat ja perinteiset yrittäjät. Olennaisinta on yhteinen tavoite: oikeudenmukaista tulonjakoa ja jokaiselle kuuluvat perusoikeudet.

Pienyrittäjät ovat tällä hetkellä erittäin turvattomassa asemassa työmarkkinoilla. Ja tämän joukon puolia ei pidä kukaan. Oikeisto ajaa suurten yritysten etuja ja väittää näiden hyvinvoinnista ja taloudellisesta menestyksestä valuvan murusia alas meille muille. Tämä ei pidä paikkaansa, mikä on jo tutkimuksinkin todistettu.

Muuttuville työmarkkinoille tarvitaan uusia ratkaisuja jotta jokaisen toimeentulo olisi turvattu. Liian moni elää köyhyydessä ja taloudellisessa epävarmuudessa. Liian moni tekee kolme työtä ja taistelee silti jokapäiväisen toimeentulon kanssa. Perustulo on yksi keino taata kaikille riittävä toimeentulo..

Hyvät ystävät, hyvät toverit,

yhteiskuntamme on myös toisen suuren haasteen edessä. Ennakkoluulot ja rasismi ovat saaneet jalansijaa ja tätä vastaan meidän on taisteltava.

Työväenpuolueiden ja työväenliikkeen voima on aina ollut yhteistoiminnassa ja solidaarisuudessa ja uskossa siihen että parempi huominen on mahdollinen. Työväenliikkeessä ei rasismi eikä muukaan syrjintä kukoista, vaan me sanomme sille rohkeasti EI! Me sanomme ei rasismille, ei naisten alistamiselle, ei ikäsyrjinnälle! Me sanomme Kyllä solidaarisuudelle, kyllä vapaudelle ja me sanomme kyllä jokaisen oikeudelle olla oma itsensä! Sitä on työväenliike!

Hyvät ystävät,

tämän vapun viestini teille on se että meidän tulee yhdistää voimamme ja haastaa jo liian pitkään jatkunut oikeistovalta. Hyvinvointivaltiotamme on murennettu liian kauan ja nyt jos koskaan meitä tarvitaan. Nyt tarvitaan taistelevaa ja yhdessä solidaarisesti toimivaa työväenliikettä!

Hyvät ystävät, hyvät toverit!

Hyvää vappua!

Jaa artikkeli

 

Lue myös

Seuraa minua somessa

Facebook
Twitter
Instagram