23.10.2014 | Silvia Modig Hyvinvointi

Tekijänoikeuslakia on uudistettava vaikka kansalaisaloite kaatui

 

Järkeä tekijänoikeuslakiin vaativa kansalaisaloite on ansiokkaasti tuonut esiin kuinka kipeästi tarvitsemme muutoksia tekijänoikeuksien laajaan ja monimutkaiseen lainsäädäntöön. Tarvitsemme uudistusta niin pysyäksemme digitaalinen murroksen ajassa, kuin selkeyttämään nykyistä lainsäädäntöä.

On myönnettävä, että meidän lainsäädäntömme ja rakenteemme eivät tue parhaalla mahdollisella tavalla luovien alojen toimintaympäristöä. Tekijänoikeuslainsäädäntöä pohtiessa tulee huomioida lain toimivuus kuluttajan näkökulmasta unohtamatta itse tekijää. Kansalaisaloitteen käsittelyssä kävi valitettavasti selväksi, että aloite itsessään on liian ongelmallinen, jotta sen voisi sellaisenaan hyväksyä.

Tekijänoikeussuojatun materiaalin käyttö opetuksessa ja tutkimuksessa on yksi aloitteen kohdista joka on puhuttanut laajasti. Nykyajan tarpeisiin vastataksemme on esimerkiksi audiovisuaalisen materiaalin käyttämisestä opetuksessa tehtävä helpompaa. Kansanedustaja Lepomäen tekemä muutosehdotus teosten käytön ja kopioinnin sallimisesta opetuskäytössä vaikuttaa kuitenkin perustuvan opetuksen julkisuusperiaatteen murtamiseen. Tämän lisäksi esitystä on tulkittu vuoden 2011 tekijänoikeusdirektiivin vastaiseksi.

Meidän on löydettävä keino parantaa teoksien käyttöä opetus- ja tutkimustarkoituksessa vaarantamatta opetustilan julkisuutta. Jos varmistuu, että muutosehdotus ei muuta tätä periaatetta, olen sitä valmis kannattamaan.

Varmistaakseni tekijänoikeuksien parantamisen kansalaisaloitteen kaatumisesta huolimatta, aion esittää eduskunnalle lausumaa, joka vaatii, että opetus- ja kulttuuriministeriö harkitsee aloitteesta mahdollisesti johtuvia lainsäädännön muutostarpeita.

Vaikka kansalaisaloitetta ei hyväksytty sellaisenaan, on meidän löydettävä uusia tekijänoikeussuojan takaavia ja nykyiseen toimintaympäristöön soveltuvia ratkaisuja, sillä tarve niille on ilmeinen.

Jaa artikkeli

 

Lue myös

Seuraa minua somessa

Facebook
Twitter
Instagram