30.11.2012 | Silvia Modig Hyvinvointi

Suomen pitää olla mukana transaktioveron luomisessa

 

Hallituksen EU-ministerivaliokunta päätti tänään aamulla ettei Suomi lähde mukaan niin kutsuttuun tiivistettyyn yhteistyöhön koskien rahoitusmarkkinaveron valmistelua. Työryhmässä ovat monen muuna maan ohella mukana myös Saksa ja Ranska. Hallituksen päätös on huono, ja Vasemmistoliitto, SDP Ja Vihreät jättivät siihen eriävän mielipiteen. Rahoitusmarkkinavero olisi yksi keino saada verotuloja finanssimarkkinoiden suurvoitoista ja tehdä spekulaatiosta kalliimpaa. Hillitsemällä turhaa keinottelua se ehkäisisi nykyisen talouskriisin kaltaisten tilanteiden syntymistä.

Oikeisto pyrkii puhtaan ideologisista syistä estämään rahoitusmarkkinaveron tulon kokonaisuudessaan. Tässä yhteistyössä ei kuitenkaan olla säätämässä veroa, vaan vasta selvitetään, millainen veromalli voisi tulla kyseeseen ja millaiseen malliin saataisiin mahdollisimman monta maata mukaan. Vasta tämän jälkeen päätetään veron mahdollisesta käyttöönotosta. Hallitusohjelmassa lukee seuraavaa:

Suomi kiirehtii kansainvälisen rahoitusmarkkinaveron käyttöönottoa maantieteellisesti mahdollisimman kattavasti. Tavoitteena on globaali vero, mutta ensi vaiheessa kyseeseen voi tulla myös EU:n tasolla toimeenpantava järjestelmä.

Tulkitsen kirjausta siten, että meidän tulee edistää EU:n laajuisen veron käyttöönottoa. Miten edistämme veroa, jos kieltäydymme osallistumasta sen kehittämiseen?!

Jaa artikkeli

 

Lue myös

Seuraa minua somessa

Facebook
Twitter
Instagram