05.10.2012 | Silvia Modig Hyvinvointi

Rahoitusmarkkinat verolle!

 

Hallituksella on vielä kesken kannan muodustaminen rahoitusmarkkinaveroon. Seuraavan kerran asiaa käsitellään Euroopan tasolla 9.10. Ecofin-kokouksessa, jossa suomea edustaa ministeri Urpilainen. Transaktioveron käyttöönotto on vielä kaukana, mutta silti lähempänä kuin koskaan. Komissio on antanut aiheesta esityksen, mutta se ei valitettavasti saa riittävää tukea jäsenmailta. Komission ehdotus ei ole erityisen hyvä, sillä se ei pidä sisällään lainkaan esimerkiksi valuuttakaupan verotusta, mikä oli alkuperäinen ns. Tobinin veron idea. Nyt on käynnissä keskustelu, löytyykö tarvittavat yhdeksän maata, jotta voidaan aloittaa nk. suppeamman maaryhmän tiivistetty yhteistyö. Tässä maaryhmässä verosta voidaan tehdä tehokkaampi kuin komission ehdottama. Varma tuki verolle löytyy hallituksessa Demareilta, Vasemmistoliitolta ja Vihreiltä. Hallitusohjelmassa linjataan verosta seuraavaa:

”Suomi kiirehtii kansainvälisen rahoitusmarkkinaveron kättöönottoa maantieteellisesti mahdollisimman kattavasti. Tavoitteena on globaali vero, mutta ensi vaiheessa kyseeseen voi tulla myös EU:n tasolla toimeenpantava jäjestelmä Niin ikään on tärkeää, että EU:n piirissä valmisteilla olevia rahoitusmarkkinoiden sääntelyhankkeita kiirehditään.”

Itse tulkitsen tämän niin, että meidän tulee osallistua veronvalmisteluun vaikka suppeamassa ryhmässä, mutta päätös veron käyttöön otosta tehdään erikseen vasta sitten, kun veron muoto ja laajuus on tiedossa. Jos emme ole mukana miten voimme kiirehtiä tai edistää?

Transaktiovero on yksi keino tuoda sääntelyä finanssimarkkinoille ja tehdä spekulaatiosta hivenen kalliimpaa. Vero rajoittaisi moninkertaista johdannaisspekulaatiota, jonka avulla osa kansantalouden varoista siirtyy reaalitaloudesta sijoittajien taskuihin ja talous tulee hyvin epävakaaksi. Pelottelut Ruotsin kokemuksista 80-luvulta ovat harhaanjohtavia. Ruotsin mallissa vero oli kaikesta osakekaupasta enimmillään 2%, kun komission nyt esittämä määrä 0,1 %, johdannaisten osalta 0,01 % ja valuutan osalta siis ei mitään. On myös paikallaan kysyä, miksi finanssimarkkinat saavat olla vailla minkäänlaista verotaakkaa! Jonkinasteinen rahoitusmarkkinavero on käytössä kymmenissä maissa ympäri maailman eikä näiden maiden talous ole ajautunut oikeiston esittämään katastrofiin.

Jaa artikkeli

 

Lue myös

Seuraa minua somessa

Facebook
Twitter
Instagram