19.06.2014 | Silvia Modig Hyvinvointi

Nuorisotakuun lupaus nuorille on lunastettava

 

Nuorisotakuu on ollut voimassa puolitoista vuotta, vuoden 2013 alusta. Takuu perustuu lupaukseen tarjota jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, työkokeilu- opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta. Jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan mahdollisuus toisen asteen opiskelupaikkaan.

Jos epäonnistumme nuorisotyöttömyyden kitkemisessä ja nuorten hyvinvoinnin takaamisessa olemme vaarassa menettää suuren osan sukupolvesta. Ensisijaisesti on kyse siitä, että pystymme tarjoamaan nuorillemme mahdollisuuden oman elämänsä rakentamiseen, mutta myös heikkenevä huoltosuhde tekee nuorisotyöttömyydestä suuren kansantaloudellisen haasteen. Kävin puhumassa tästä teemasta ja esittelemässä Suomen nuorisotakuumallia Euroopan parlamentin järjestämässä tapaamisessa Ateenassa tällä viikolla.

Suomen nuorisotakuu ei ole ensimmäinen nuorisotyöttömyyteen puuttuva suomalainen hanke , mutta aiemmin emme ole koonneet yhteen näin laajaa toimintakokonaisuutta. Aiemmin hankkeet ovat keskittyneet joko työllisyyteen tai koulutukseen. Nyt nuorisotakuumme kattaa näiden lisäksi myös sosiaali- ja terveyspalvelut, sekä nuorille suunnatut palvelut kautta linjan, kuten nuorten työpajat ja etsivän nuorisotyön. Myös yritysmaailmaa on yritetty ankkuroida vahvemmin mukaan ratkomaan nuorisotyöttömyyttä.

Käytännössä nuorisotakuun toteuttamiseen panostetaan 60 miljoona euroa vuodessa, jotka jakaantuvat koulutustakuuseen, työllisyystakuuseen ja etsivään nuorisotyöhön sekä työpajatoimintaan. Nuorten palkkaamista on edistetty TE-toimistojen työnantajalle myönnettävällä palkkatuella . Palkkatuella on työllistetty vuoden 2013 alusta yhteensä noin 24 000 alle 30-vuotiasta nuorta, minkä lisäksi palkkatukea on myönnetty noin 3 400 nuorelle oppisopimuskoulutukseen.

Panostukset etsivään nuorisotyöhön ja nuorten työpajatoimintaan ovat olleet keinoja tavoittaa niitä syrjäytymisvaarassa olevia nuoria, joita emme tavoita työttöminä työnhakijoina. Etsivän nuorisotyöntekijän tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka tarvitsevat tukea päästäkseen tarvitsemiinsa palveluihin. Etsivät tavoittavat kymmeniä tuhansia järjestelmästä tippuneita nuoria vuosittain. Työpajat tarjoavat ammatillista harjoittelua niille, jotka eivät ole päässeet koulutuksen, työn tai oppisopimuksen piiriin. Nuorten työpajoilla on valmennettu monia nuoria eteenpäin löytämään itselleen sopivan koulutuksen tai oppisopimuskoulutuksen.

Koska nämä toimet ovat toimineet, on aiempaa huomattavasti useampi nuori palveluiden piirissä. Nuorisotyöttömyys ei kuitenkaan ole laskenut toivotusti. Nuorten työttömien määrä on kasvanut vuoden 2014 alussa, tilastokeskuksen lukujen mukaan nuorisotyöttömyys on noussut 25,6 prosenttiin, vuonna 2013 nuorisotyöttömyys oli 24,4 prosenttia ja vuonna 2012 23.,5 prosenttia.

Työttömyyden nousua selittää osin yleinen vaikea taloustilanne ja työpaikkojen väheneminen. Nuorten työttömyys on kuitenkin selvästi muuta työttömyyttä lyhytkestoisempaa, vuonna 2013 noin 75 prosenttia nuorten työttömyysjaksoista päättyi ennen kolmea kuukautta.

Suurin nuorisotakuun kehittämisen paikka on ennaltaehkäisevään työhön panostaminen. Nuorisotakuun pääpaino ei ole ollut syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä. Nuorisotakuu on tähän mennessä auttanut terveitä ja aktiivisia nuoria, mutta vaikeammat ryhmät ovat jääneet ilman panostusta.

Suomessa nuorten syrjäytymiseen vaikuttavat etenkin korkeat asumisen kustannukset ja heikot mielenterveyspalvelut . Mielenterveysongelmat ovat suurin syy työkyvyttömyyseläkkeelle joutumisessa ja keskeinen syy työstä poissaololle ja opintojen keskeytymiselle.

Myös yhden luukun periaatetta tulisi parantaa ja matalan kynnyksen palveluita lisätä, jotta useammat nuoret löytävät ja pysyvät palveluiden piirissä. Nuoret hyötyisivät merkittävästi omasta työntekijästä, joka tukee heitä kokonaisvaltaisesti yli sektori- ja hallintokuntarajojen.

Mikään hallinnollinen toimi ei kuitenkaan auta, jos nuorillamme ei ole uskoa tulevaisuuteen. Uskoa siihen, että he voivat toteuttaa unelmansa ja toiveensa. On meidän tehtävämme varmistaa, että yhteiskunta tukee nuoriamme etenkin uskossa itseensä ja siihen mitä voivat saavuttaa.

Jaa artikkeli

 

Lue myös

Seuraa minua somessa

Facebook
Twitter
Instagram