11.12.2017 | Silvia Modig Hyvinvointi

Moskeijan rahoitus liian epäselvä

 

Huomenna kaupunkiympäristölautakunnassa on päätettävänä tontinvaraus moskeija-hankkeelle. Kyse on hankkeesta, jossa toteutettaisiin moskeija ja sen yhteyteen monitoimikeskus Sörnäisten Hanasaareen. Huomenna siis käsitellään sitä, varataanko moskeijaa varten tontti jatkosuunnittelua varten, ja lopullisen päätöksen tontinvarauksesta tekee kaupunginhallitus. Kun kaupunki myöntää tontinvarauksen, on lähtökohtana se, että rahoitus on läpinäkyvää ja varmaa.

Tontinvarauksen hakijoiden arvion mukaan hankkeen investointikustannukset olisivat suuruusluokaltaan noin 116 miljoonaa euroa ja vuotuiset käyttömenot noin 6–7 miljoonaa euroa. Parhaimmillaan tällainen hanke lisäisi vuoropuhelua ja voisi siten ehkäistä radikalisoitumista.

Hankkeen ongelma on epäselvä rahoitus. Rahoituksesta vastaa alkuvaiheessa Bahrainin kuningaskunta ja kokonaisrahoitus on tarkoitus koota eri ulkomaalaisista lähteistä. Bahrainin kuningaskunta on luvannut koordinoida rahoituksen kokoamista.

Helsingissä ei ole yhtään varsinaista, moskeijaksi rakennettua moskeija-rakennusta. Muslimit kokoontuvat erilaisissa rukoushuoneissa. Tilat ovat monesti hyvin vaatimattomia, eivätkä mahdollista kaikkea sitä toimintaa, jolle muslimi-yhteisössä olisi tarvetta.

Helsingissä pitäisi siis olla kunnollinen moskeija. Mielestäni Helsingin kaupungin tulee moskeijan rakentaminen mahdollistaa, mutta tätä hanketta en voi valitettavasti kannattaa.

EU teki äskettäin mustan listan maista, jotka ovat veroparatiiseja, eli mahdollistavat yrityksille verovälttelyn ja veronkierron. Bahrain on tällä mustalla listalla. Bahrain on monarkia, jossa ei tunneta demokratiaa. Viime aikoina ihmisoikeusaktivistit ovat kantaneet huolta uudestaan aloitetuista teloituksista ja olemattomista ihmisoikeuksista. Helsingillä on globaalinvastuun strategia, jonka mukaan pyrimme siihen, ettei kaupunki missään muodossa yhteistyökumppaneidensa kautta tukisi veroparatiiseja.

Kaikilla uskontokunnilla on samat oikeudet – ja myös samat velvollisuudet. Kaikkia tontinvarausta hakevia tahoja on kohdeltava samoin kriteerein, esimerkiksi rahoituksen avoimuuden ja uskottavuuden osalta. Siksi en voi valitettavasti kannattaa tätä moskeija-hankkeen tontinvarausta. Uskon vilpittömästi, että tontti moskeijalle löytyy, kun on olemassa uskottava hanke, jolla on vakaa ja läpinäkyvä rahoitus.

 

Jaa artikkeli

 

Lue myös

Seuraa minua somessa

Facebook
Twitter
Instagram