06.04.2015 | Silvia Modig Hyvinvointi

Kansanedustaja Modig pääsi oppilaiden tenttiin Jakomäen peruskoululla

 


Julkaistu Koilis-Helsingin Lähiteidossa 1.4.2015

Kansanedustaja Silvia Modig saapui vierailulle Jakomäen peruskouluun tiitaina 17.3.. Tutustumiskäynnin emäntinä toimivat rehtori Ulla- Maija Vähäsarja sekä alakoulun apulaisrehtori Anne Eerola. Tarkoitus oli tutustua koulun ja asuinalueen kehitysnäkymiin ja toimintaan. ”Tiesittekö, että tällä hetkellä ei ole ketään Jakomäestä kaupunginvaltuustossa tai eduskunnassa tuomassa esiin tämän alueen kehityskohteita ja tarpeita. Sen takia on tärkeää kuulla myös teidän näkemyksiä omasta koulumaailmastanne ja asuinalueestanne.” valotti Modig oppilaille yläkoululla pidetyssä keskustelutilaisuudessa. Hänen oma puolueosastonsa on tällä hetkellä Jakomäen Vasemmisto.

Vierailu alkoi tutustumisella alakoulun tiloihin, oppimisympäristöön ja tutustumiskäynteihin oppitunneilla. Koulun kunto alkaa olla siinä pisteessä, että uusia tiloja kaivattaisiin nopeasti. Myös koulun vanhempaintoimijat ovat asiasta keskustelleet ja tuoneet ilmi huolensa. Keskusteluissa kävi nytkien selvästi ilmi, että alueelle kaivattaisiin kipeästi kauaskantavia suunnitelmia, paikalliset parannukset ja remontit eivät enää palvele koulun toimintaa. Rakennussuunnitelmien valmistuminen ja uuden rakentamisen aloittaminen ovat selkeästi tärkeimmät koulun tulevaa toimintaa tukevat toimet, joita alueella kovasti odotellaan.

Oppitunneilla vierailu oli mukava ja opettavainen kokemus – varmasti lapsille, mutta erityisesti vierailijoille. Modig pääsi näkemään, miten hienosti Jakomäen peruskoululla hyödynnetään tietotekniikkaa ja mediaosaamista. Tieto- ja viestintäosaaminen ovatkin yksi koulun painopisteistä. Nähtiinpä kolmosluokassa kuinka se kasanedustajan jalka nousee suositun väliaika – pelin, zumban tahtiin. Monen koulun tapaan, laitteita vaan saisi olla enemmän, jotta kaikki koulun oppilaat pystyisivät hyödyntämään myös nykypäivän verkkotyökalut.

Yläkoulun oppilaat olivat laatineet keskustelutilaisuuteen valmiiksi kysymyksiä. Modigin esiteltyään itsensä ja omat lähtökohtansa lähiötytöstä kansanedustajaksi alkoi tiukka tentti. Oppilaat kysyivät mm. Modigin suhtautumisesta ilmastonmuutokseen, kaupungin asuntotilanteeseen ja kalliiseen asumiseen sekä vanhusten hoitopalveluihin. Modig vastasi oppilaille tunnollisesti, kertoi mm. itse kannattavansa esimerkiksi tulevaisuudessa yhteisöllisiä vanhuksille suunnattuja taloja, joihin voisi suunnitella yhteistä palveluverkostoa. Myös matalapalkkaisten alojen suosio maahanmuuttajien keskuudessa puhutti ja kun ilmoille heitetiin kysymys Kreikalle annetuista lainoista, totesi Modig: ”Vitsi nää on vaikeita kysymyksiä, huomaa kyllä että te olette kartalla asioista.”

Krissu Sirola-Korhonen
Jakomäen peruskoulun vanhempainneuvosto

Jaa artikkeli

 

Lue myös

Seuraa minua somessa

Facebook
Twitter
Instagram