29.01.2012 | Silvia Modig Hyvinvointi

Hitas-tuotanto on pelastettava

 

Lasse Männistö (HS 26.1.) kirjoitti Hitas-järjestelmän ongelmista ja vaati koko järjestelmästä luopumista. Männistön esiinnostamat ongelmat ovat todellisia, mutta johtopäätöksestä olen eri mieltä.

Helsingin kaupunki on määritellyt asuntotuotannolleen asuntojakauman, jotta kaupunkiin syntyisi tarpeeksi erilaisia asumisen vaihtoehtoja. Tarkoituksena on taata kaikille helsinkiläisille mahdollisuus asua hyvin ja toivomallaan tavalla. Hitas on Helsingin itse kehittämä asuntojen hintasääntelyjärjestelmä, jonka tarkoituksena on tarjota kaupunkilaisille omistusasuntoja markkinoita kohtuullisemmalla hinnalla. Tästä tavoitteesta ei tule luopua.

On aivan totta, että hitasjärjestelmässä on puutteitta, mutta lakkauttamisen sijaan sitä tulisi kehittää. Tähän ei ole löytynyt tahtoa Helsingin kaupunginvaltuustossa. Hitas-tuotannon ongelmista keskusteltiin kaupunginvaltuustossa 3.6.2009, jolloin päätettiin että Hitas-kohteet vapautuvat sääntelystä 30 vuotta valmistumisensa jälkeen. Se tarkoittaa, että Hitas asuntojen määrä tulevaisuudessa vähenee ja asunnon vaihto Hitas-järjestelmän sisällä hankaloituu. Se johtaa myös Männistön mainitseman keinottelun lisääntymiseen entisestään, jolloin julkinen investointi tukee entistä vähemmän niitä, joita varten se on tarkoitettu.

Tämä päätös oli virhe. Sen sijaan olisi pitänyt keskittyä Hitas-järjestelmän todelliseen kehittämiseen, jotta tunnetut epäkohdat olisi saatu poistettua. On täysin mahdollista ylläpitää vapaan rahoituksen tuotannon rinnalla säänneltyä järjestelmää, joka takaa myös kohtuuhintaisen omistusasumisen mahdollisuuden helsinkiläisille.

Männistö tarjoaa pienituloisille perheille ratkaisuksi kaupungin vuokra-asuntoja. On totta, että kaupungin vuokra-asunto on erittäin hyvä vaihtoehto asumiselle Helsingissä, mutta tällainen ajattelu on vaarallista ja johtaa pahimmillaan yhteiskunnan eriarvoistumiseen ja kahtiajakoon. Helsingin tavoitteleman asuntojakauman tarkoituksena on myös ehkäistä asuinalueiden eriarvoistumista ja näin rakentaa tasapainoista kaupunkia, jossa sosiaaliset ongelmat eivät kasautuisi vain tietyille alueille. Helsingissä on tähän saakka pystytty ehkäisemään itseään vahvistavia kierteitä, jossa ihmiset valitsevat asuinalueitaan niiden varakkuuden perusteella ja joitakin kaupunginosia aletaan karttaa. Hyvässä kaupungissa mikään asuinalue ei ole huono, ja Hitas-tuotanto on ollut yksi tärkeistä keinoista sen turvaamisessa meidän kaupungissamme.

Silvia Modig (Vasemmisto)
Kansanedustaja
Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 28.1.2011

Jaa artikkeli

 

Lue myös

Seuraa minua somessa

Facebook
Twitter
Instagram