20.01.2022 | Silvia Modig Hyvinvointi

EU:n on aika luopua elävien eläinten kuljetuksista

 

Toivon, että EU:ssa otettaisiin nyt harppauksia eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Esimerkiksi: eläinkuljetukset. EU:n sisällä ja sen ulkopuolelle kuljetetaan vuosittain yli 1,6 miljardia elävää sikaa, vuohta, lammasta, nautaa ja siipikarjaa.

Kuljetukset voivat kestää päiviä. Eläimet kärsivät kuljetuksissa janosta, kivusta, vammautumisista, ja osa kuolee niiden aikana. Eläinoikeusjärjestöt ovat vaatineet elävien eläinten kuljetusten parempaa valvontaa ja niistä luopumista.

EU:n eläinkuljetuksia koskeva nykysääntely on puutteellista, eivätkä kaikki jäsenmaat noudata edes sitä.

EU-komissio ei ole ryhtynyt toimiin, vaikka sille on toistuvasti ilmoitettu eläinten kuljetussääntöjen järjestelmällisestä ja vakavasta rikkomisesta.

EU-parlamentti asetti vuonna 2020 tutkintavaliokunnan selvittämään eläinkuljetuksissa tapahtuvia väärinkäytöksiä. Olin mukana tässä valiokunnassa varajäsenenä.

Nyt valiokunnan loppuraportti on valmis, ja sitä käsiteltiin tällä viikolla täysistunnossa.

Raportissaan valiokunta toteaa selvästi, etteivät kaikki jäsenvaltiot sovella asianmukaisesti eläinkuljetuksia koskevaa EU:n sääntelyä.

Puutteita on erityisesti pitkien kuljetusten, kolmansiin maihin suuntautuvien kuljetusten ja meriteitse tapahtuvien kuljetusten osalta.

Kuljetusajoneuvot ja -alukset voivat olla täysin sopimattomia eläinkuljetuksiin. Viranomaisille esitellyt reittisuunnitelmat ovat epätäydellisiä, ja matkan kesto on niissä arvioitu epärealistisen lyhyeksi. Kuljetusajan ”lyhentämiseksi” määränpääksi merkitään valheellisesti vaikkapa satama, josta matka jatkuukin EU:n ulkopuolelle. Eikä tätä matkaa valvo enää kukaan.

Sääntöjä rikotaan tietoisesti ja eläinten hyvinvoinnin kustannuksella.

Tähän on saatava muutos.

Elävien eläinten kuljettaminen voidaan hyvin pitkälti korvata lihan ja eläintuotteiden kuljetuksilla. Tätä ovat eläinoikeusjärjestöt vaatineet, ja sitä suosittelee nyt myös tutkintavaliokunta.

Valitettavasti EU-parlamentin enemmistö ei halunnut tehdä riittäviä parannuksia eläinten oikeuksiin, vaan päätyi heikentämään raportin pohjalta laadittuja suosituksia komissiolle omassa mietinnössään.

Heikennyksiä tuli varsinkin kaikkein haavoittuvaisimmassa asemassa olevien eläinten, kuten hyvin nuorten ja vielä vieroittamattomien sekä kantavien eläinten, kuljetuksiin. Moni tärkeä suositus vesittyi, joten äänestin parlamentin mietintöä vastaan.

Toivotaan kuitenkin, että itse tutkintavaliokunnan raportti on askel kohti elävien eläinten kuljetuksista luopumista.

Eläimet ovat tuntevia olentoja, joilla on itseisarvo. Niitä ei voida eikä saa rinnastaa esineisiin tai rahtiin.

Jaa artikkeli

 

Lue myös

Seuraa minua somessa

Facebook
Twitter
Instagram