03.02.2011 | Silvia Modig Hyvinvointi

Arvioita Helsingin strategian toteutumisesta

 

Kun istuin tässä salissa tuoreena valtuutettuna kaksi vuotta sitten olin täynnä intoa ja uskoa yhteisiin päämääriin. Pidin erityisen tärkeinä ekologisia ja demokraattisia tavoitteita ja uskoin niiden toteutuessaan parantavan kaupunkilaisten elämää.

Nyt kaksi vuotta myöhemmin, ajattelen hyvin eri tavoin. Tuntuu, että aivan liian moni lause on olemassa vain otsikoissa ja poliittisissa  puheenvuoroissa. Kaikkia hyviä arvoja halutaan edistää, mutta käytännössä tuntuu että vain vähän tapahtuu. Missä ovat innovatiiviset ohjelmat lähidemokratian edistämiseksi? Mitä on tehty kansanäänestyksen mahdollistamiseksi? Miten ilmastonmuutoksen torjuntaan on oikeasti tartuttu? Miksi teemme teitä kun pitäisi tehdä raiteita?


Kauniit lauseet kalliilla paperilla eivät paranna kaupunkilaisten arkea mitenkään.

Valitettavasti Vasemmistoliiton ryhmä näkee strategian toteutumisessa enemmän huolen kuin kiitoksen aiheita. Tosiasia on, että asuminen on edelleen Helsingissä kohtuuttoman kallista ja tulo- ja terveyserot ovat kasvaneet. Helsingin on tehtävä enemmän tämän kehityksen kääntämiseksi

Vanhuspalveluissa on strategian mukaisesti vähennetty pitkäaikaissairaalahoitoa. Tavoite on sinänsä kannatettava, sillä on parempi elää kotona kuin laitoksessa. Mutta pitkäaikaissairaalahoitoa ei ole kuitenkaan korvattu palveluasumisen ja vanhainkotihoidon lisäyksellä tai kotihoidon työntekijöillä, vaan hoivapalvelujonoa on kasvatettu ja myös jonoon pääsyn ehtoja tiukennettu entisestään. Strategiaohjelman toteutustavoitteita on muutettava vastaamaan vanhusten todellisia palvelutarpeita. Ilman merkittäviä työntekijöiden ja palveluasumisen lisäyksiä Helsinki ei saavuta hyvän vanhuspalvelun tavoitteita.

Palvelujen alibudjetointi heikentää laatua ja työntekijöiden saatavuutta, eikä mitenkään ole strategian tavoitteiden mukaista.

Vasemmistoliiton ryhmän kanta on edelleen se että palvelut tulee tuottaa pääsääntöisesti kaupungin omana toimintana.

Kaupunkirakenne ja liikkumisratkaisut ovat erittäin oleellinen asia ilmastonmuutoksen torjunnassa ja niihin on reagoitava nyt. Täydennysrakentaminen on Helsingille todella tärkeä tapa tiivistää kaupunkirakennetta ja luoda kestävää kehitystä. Tiivistämällä yhdyskuntarakennetta ratojen varsiin ja olemassa oleviin keskuksiin luodaan tiivistä ja eheää rakennetta, joka edistää niin ympäristöarvoja kuin helpottaa palveluiden toteuttamista, lyhentää työ- ja kauppamatkoja ja parantaa siten helsinkiläisten viihtymistä. Täydennysrakentamisen tavoitteiden tulee olla myös laadullisia, ei vain määrällisiä.

Kaupunkilaisten viihtyminen on myös sitä, ettei joukkoliikenteen nimissä katkaista keskeltä poikki kaupungin toimivimpia puistoja. Vasemmistoliitto haluaa ennemmin ihmisten kaupungin, jos sen vaihtoehtona on liikennekaupunki.

Tulevaisuuden joukkoliikenne kulkee raiteilla. Silti tuntuu, että rakennamme edelleen autokaupunkia. Vaseemistoliiton ryhmä näkee, että leventämällä teitä ja rakentamalla tunneleita autoilu tulee lisääntymään. Tavoitteen tulee olla liikenteen sujuvoittamisen sijaan autoilun vähentäminen.

Esimerkiksi Kruunuvuorensilta on välttämätöntä rakentaa jo asuntotuotannon alkuvaiheessa, jotta asukkaat eivät ensin totu auton käyttöön, jonka jälkeen heitä on vaikea enää saada joukkoliikenteen käyttäjiksi.

Lähidemokratian mahdollisuuksia ei ole kuluneen valtuustokauden aikana ole edistetty tarpeeksi. Kaupunkilaisten – eli palveluiden käyttäjien – näkemykset ja osaaminen ovat oikeasti käytössä, jos niin vain halutaan.

Palveluverkon muutosesitykset ovat lähteneet liikkeelle äkillisten raha- ja tilasäästöjen näkökulmasta. Kukaan ei voi väittää, että palveluverkkoselvitys olisi ollut asukasdemokratiaa kunnioittavaa tai lähidemokratian malliesimerkki? Kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksille on löydettävä pian uusia keinoja. Päätösvaltaa on strategian mukaisesti delegoitava alaspäin ja osallistavaa demokratiaa edistettävä. Helsinki kuuluu helsinkiläisille, ei päättäjille tai virkamiehille, ja pyrkimys kaupunkilaisten osallistumiselle pitää olla aito.

Positiivisena huomiona Vasemmistoliiton ryhmä näkee sen että Helsinki on elävämpi kaupunki. Olemme saaneet turistivirrat kasvuun ja  Helsingissä on paljon tapahtumia ja aktiviteetteja. Tämä on oikea suunta ja tätä tulee jatkossakin kehittää.

Silvia Modig
Puhe kaupunginvaltuuston strategiaseminaarissa 3.2.2011

Jaa artikkeli

 

Lue myös

Seuraa minua somessa

Facebook
Twitter
Instagram