19.02.2019 | Silvia Modig Hyvinvointi

Aktiivimalli rankaisee matalan kynnyksen työtoiminnan osallistujia

 

Jätin tänään hallitukselle kirjallisen kysymyksen matalan kynnyksen työtoiminnan kohtelusta työttömyysturvan aktiivimallissa. Matalan kynnyksen palveluilla pyritään saavuttamaan palvelujärjestelmän ulkopuolelle jääneitä asiakkaita ja lisäämään sosiaalista osallisuutta erityisesti huono-osaisten asiakkaiden parissa. Matalan kynnyksen työtoimintaa ei kuitenkaan työ- ja elinkeinotoimistojen tulkinnan mukaan tunnisteta aktiivimallin edellyttämäksi aktiivisuudeksi.

Matalan kynnyksen työtoiminta on malliesimerkki siitä, miten ihminen vaikeasta tilanteestaan huolimatta nimenomaan osoittaa aktiivisuuttaan ja haluaan olla osallistuva, aktiivinen yhteiskunnan jäsen. Parhaimmillaan matalan kynnyksen työtoiminta on merkittävä askel kohti työelämää tai opiskelua. On täysin kohtuutonta rangaista ihmisiä, jotka ponnistelevat päästäkseen yli vastoinkäymisistään ja takaisin jaloilleen.

Matalan kynnyksen työtoiminta on osoittautunut toimivaksi muun muassa päihderiippuvaisten kuntoutuksessa. Esimerkiksi A-klinikkasäätiön koordinoimassa Opioidikorvaushoidossa olevien sosiaalisen osallisuuden vahvistamisen kehittämishankkeessa (OK-hanke) matalan kynnyksen työtoimintaa pidettiin yhtenä toimivana käytäntönä korvaushoidossa olevien opiskelu- ja työelämävalmiuksien kehittämiseksi. Matalan kynnyksen työtoiminta osoittautui hankkeessa tärkeäksi keinoksi edistää osallistujien toimintakykyä ja arjen hallintaa sekä madaltaa kynnystä takaisin työelämään tai opintoihin. Viime vuonna voimaan tullut työttömyysturvan aktiivimalli ei kuitenkaan tunnista toimintaa mallin edellyttämäksi aktiivisuudeksi, minkä johdosta osallistujien työttömyysturvaa leikataan.

Matalan kynnyksen työtoiminnan kohtelu on jälleen kuvaava esimerkki aktiivimallin epäoikeudenmukaisuudesta ja toimimattomuudesta.

Aktiivimalli on onnettoman heikkoa työllisyyspolitiikkaa ja epäoikeudenmukainen massaleikkuri. Aktiivisuusehdot ovat heikosti perustellut ja mielivaltaiset. Aktiivimalli ohjaa työttömiä hakeutumaan tiettyihin palveluihin leikkauksen välttämiseksi. Samaan aikaan kun ihmisiä ohjataan kursseille, joita he eivät tarvitse, matalan kynnyksen työtoiminnan kaltaisia, vaikeasti työllistyviä aidosti auttavia palveluita ei hyväksytä aktiivisuuden osoitukseksi.

Kysyin kirjallisella kysymyksellä työministeri Jari Lindströmiltä, miksi matalan kynnyksen työtoimintaa ei lasketa aktiivimallin edellyttämäksi aktiivisuudeksi ja miten hallitus aikoo varmistaa, että aktiivimalli ei ole esteenä ihmisten aidolle aktiivisuudelle.

Hallituksen on vastattava kansanedustajien kirjallisiin kysymyksiin kolmen viikon kuluessa.

Jaa artikkeli

 

Lue myös

Seuraa minua somessa

Facebook
Twitter
Instagram