Moskeijan rahoitus liian epäselvä

Huomenna kaupunkiympäristölautakunnassa on päätettävänä tontinvaraus moskeija-hankkeelle. Kyse on hankkeesta, jossa toteutettaisiin moskeija ja sen yhteyteen monitoimikeskus Sörnäisten Hanasaareen. Huomenna siis käsitellään sitä, varataanko moskeijaa varten tontti jatkosuunnittelua varten, ja lopullisen päätöksen tontinvarauksesta tekee kaupunginhallitus. Kun kaupunki myöntää tontinvarauksen, on lähtökohtana se, että rahoitus on läpinäkyvää ja varmaa.

Tontinvarauksen hakijoiden arvion mukaan hankkeen investointikustannukset olisivat suuruusluokaltaan noin 116 miljoonaa euroa ja vuotuiset käyttömenot noin 6–7 miljoonaa euroa. Parhaimmillaan tällainen hanke lisäisi vuoropuhelua ja voisi siten ehkäistä radikalisoitumista.

Hankkeen ongelma on epäselvä rahoitus. Rahoituksesta vastaa alkuvaiheessa Bahrainin kuningaskunta ja kokonaisrahoitus on tarkoitus koota eri ulkomaalaisista lähteistä. Bahrainin kuningaskunta on luvannut koordinoida rahoituksen kokoamista.

Lue loppuun

Kategoriat: Artikkelit | Avainsanoina , , , , | Jätä kommentti

Kirjallinen kysymys turvapaikanhakijan palauttamisesta kesken työlupaprosessin

Jätin tällä viikolla sisäministeri Risikolle kirjallisen kysymyksen kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden henkilöiden käännyttämisestä kesken työlupaprosessin. Viime aikoina julkisuuteen on noussut useita tapauksia, joissa Suomessa laillisesti työllistynyt ulkomaalainen on pakkotoimin poistettu maasta tai maastapoistamista on valmisteltu ottamalla henkilö säilöön, vaikka työperusteisen oleskelulupahakemuksen käsittely on ollut kesken. Käännytyspäätös on perustunut täytäntöönpanokelpoiseen kielteiseen turvapaikkapäätökseen.

Työllä itsensä elättävän, yhteiskuntaan kiinnittyneen ja hyvin todennäköisesti työntekijän oleskeluluvan saavan ihmisen noutaminen työpaikalta, sulkeminen säilöönottokeskukseen ja viime kädessä lennättäminen voimakeinoja käyttäen sota-alueelle on sekä epäinhimillistä että typerää. Lue loppuun

Kategoriat: Artikkelit | Jätä kommentti

Hallitus rankaisemassa seuraavaksi kimppa-asujia

Helsingin suurin ongelma on asumisen liian korkea hinta. Huutavin pula on kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista. Lisähaastetta tuo Helsingin valtava kasvuvauhti: uudessa yleiskaavassa varaudutaan jopa 200 000:een uuteen asukkaaseen vuoteen 2050 mennessä. Kun kysyntää on enemmän kuin tarjontaa, nostaa se hintoja. Helsinki ei myöskään ole osannut tehdä tarpeeksi vahvaa tonttipolitiikkaa ja käyttää kaupungin käsissä olevia keinoja. Suunta on nyt parempi, rakentaminen on vilkastunut. Mutta vaikka Helsinki pääsee asuntotuotantotavoitteeseensa, sekä määrällisesti että laadullisesti, tarvitaan myös hallitukselta ymmärrystä kaupunkien asuntotilanteesta ja keinoja, jotka helpottavat tilannetta.

Nyt hallitus sen sijaan esittää asumistukeen uusia heikennyksiä. Esitys on kaikkea muuta kuin hallitukselta tarvittaisiin. Lue loppuun

Kategoriat: Artikkelit | Jätä kommentti

Saatavuusharkinnan poisto on myös ihmisoikeuskysymys

Eduskunta käsittelee keskiviikkona lähetekeskustelussa kannattamaani, yli sadan kansanedustajan allekirjoittamaa lakialoitetta saatavuusharkinnan poistamiseksi. Saatavuusharkinta tarkoittaa työperäisen oleskeluluvan myöntämisen yhteydessä tehtävää arviota siitä, onko tehtävään löydettävissä henkilöä EU- ja ETA-alueelta.

Aloite on nostattanut etukäteen värikästä keskustelua. Aihetta on seurattu tarkkaan ay-järjestöissä, joissa on ensi käden tuntumaa työmarkkinoiden haasteisiin ja ongelmakohtiin. Ay-liikkeen päivittäinen urakointi työntekijöiden oikeuksien puolustamiseksi on mittaamattoman arvokasta.

Läpi poliittisen vasemmiston ja ammattiyhdistysliikkeen paiskitaan töitä työntekijöiden ja solidaarisuuden puolesta. Kuten muussakin politiikassa, on täysin normaalia, että toisinaan on erilaisia mielipiteitä siitä, mitkä ovat oikeita keinoja yhteisten tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi. On lukemattomia asioita, joista puolueiden sisäisesti vallitsee erilaisia näkemyksiä. Näin kuuluukin olla. Lue loppuun

Kategoriat: Artikkelit | 1 kommentti

Asunto ensin

Työttömyys. Yllättävä sairastuminen. Oma tai läheisen päihderiippuvuus. Yhteiskunnassamme surullisen yleiset ongelmat voivat olla yksilön tasolla murentavan vaikeita kokemuksia. Omien tai läheisen asioiden järjesteleminen voi ongelmien keskellä viedä voimat. Ihmissuhteet kärsivät, työt tai opiskelut vaikeutuvat, koko elämä on hankalaa.

Osa meistä joutuu painimaan näiden arjen ongelmien keskellä vailla tietoa siitä, missä asua. Noin seitsemän tuhatta ihmistä on Suomessa vailla vakinaista asuntoa. Asunnottomuuden taustalla ei aina ole työttömyyttä, sairautta, päihdeongelmaa tai muuta elämänhallintaa vaikeuttavaa, mutta kaksi kolmesta asunnottomasta on ilman asuntoa ensisijaisesti jostain muusta syystä kuin asuntojen puutteen takia. Lue loppuun

Kategoriat: Artikkelit | Avainsanoina , , | Jätä kommentti