Saatavuusharkinnan poisto on myös ihmisoikeuskysymys

Eduskunta käsittelee keskiviikkona lähetekeskustelussa kannattamaani, yli sadan kansanedustajan allekirjoittamaa lakialoitetta saatavuusharkinnan poistamiseksi. Saatavuusharkinta tarkoittaa työperäisen oleskeluluvan myöntämisen yhteydessä tehtävää arviota siitä, onko tehtävään löydettävissä henkilöä EU- ja ETA-alueelta.

Aloite on nostattanut etukäteen värikästä keskustelua. Aihetta on seurattu tarkkaan ay-järjestöissä, joissa on ensi käden tuntumaa työmarkkinoiden haasteisiin ja ongelmakohtiin. Ay-liikkeen päivittäinen urakointi työntekijöiden oikeuksien puolustamiseksi on mittaamattoman arvokasta.

Läpi poliittisen vasemmiston ja ammattiyhdistysliikkeen paiskitaan töitä työntekijöiden ja solidaarisuuden puolesta. Kuten muussakin politiikassa, on täysin normaalia, että toisinaan on erilaisia mielipiteitä siitä, mitkä ovat oikeita keinoja yhteisten tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi. On lukemattomia asioita, joista puolueiden sisäisesti vallitsee erilaisia näkemyksiä. Näin kuuluukin olla. Lue loppuun

Kategoriat: Artikkelit | 1 kommentti

Asunto ensin

Työttömyys. Yllättävä sairastuminen. Oma tai läheisen päihderiippuvuus. Yhteiskunnassamme surullisen yleiset ongelmat voivat olla yksilön tasolla murentavan vaikeita kokemuksia. Omien tai läheisen asioiden järjesteleminen voi ongelmien keskellä viedä voimat. Ihmissuhteet kärsivät, työt tai opiskelut vaikeutuvat, koko elämä on hankalaa.

Osa meistä joutuu painimaan näiden arjen ongelmien keskellä vailla tietoa siitä, missä asua. Noin seitsemän tuhatta ihmistä on Suomessa vailla vakinaista asuntoa. Asunnottomuuden taustalla ei aina ole työttömyyttä, sairautta, päihdeongelmaa tai muuta elämänhallintaa vaikeuttavaa, mutta kaksi kolmesta asunnottomasta on ilman asuntoa ensisijaisesti jostain muusta syystä kuin asuntojen puutteen takia. Lue loppuun

Kategoriat: Artikkelit | Avainsanoina , , | Jätä kommentti

Kirjallinen kysymys asunnottomuuden hoidosta sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen

Eduskunnan puhemiehelle

Suomessa ollaan tekemässä historiallista peruspalveluiden uudistusta, kun samaan aikaan tehdään sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta että maakuntauudistusta. Lakien valmistelu ja käsittely on edelleen kesken, ja julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan hallituksen sisällä on keskitytty ratkomaan ristiriitoja suurissa kiistakysymyksissä, kuten esimerkiksi sote-palveluiden pakkoyhtiöittämisessä, jonka perustuslakivaliokunta totesi perustuslainvastaiseksi.

Vähemmälle huomiolle ovat jääneet pienet konkreettiset kysymykset, joissa sosiaalipalvelut ovat olleet saumattomassa kytköksessä kunnan muihin tehtäviin. Esimerkkinä tällaisesta mahdollisesta rajanvedon ongelmasta on asunnottomuuden vähentäminen. Lue loppuun

Kategoriat: Artikkelit | Jätä kommentti

Turvapaikkamenettelyyn tarvitaan sateenkaarisensitiivisyyttä

Hallitus on lakimuutoksilla ajanut turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa alas. Seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin vuoksi vainotut ovat hakijoiden joukossa yksi erityisen haavoittuva ryhmä. LHBTIQ-turvapaikanhakijat ja järjestöt kokevat, että järjestelmä ei tunnista heidän kokemaansa uhkaa.

Jätin tänään sisäministeri Risikolle kirjallisen kysymyksen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien turvapaikanhakijoien oikeusturvasta. Hallituksen on varmistettava, että LHBTIQ-turvapaikanhakijoiden haavoittuva asema huomioidaan ja identiteettiin liittyvä vaino kyetään tunnistamaan turvapaikkamenettelyssä. Lue loppuun

Kategoriat: Artikkelit | Jätä kommentti

Ilmastotyössä pitää osata katsoa yhtä aikaa lähelle ja kauas

Pidin tänään eduskunnassa vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron keskustelussa ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030.

EU-tasolla on sovittu päästöjen vähentämisestä vuoteen 2030 mennessä 40 prosenttia verrattuna vuoden 1990 tasoon. Jo nyt tiedämme, että tämänhetkiset sitoumukset eivät ole riittäviä, vaan niitä tullaan kiristämään. Pitäisi osata katsoa yhtä aikaa lähelle ja kauas. Valitettavasti hallitus ei kuitenkaan näe tarpeeksi pitkälle eteenpäin. Siksi keskipitkän aikavälin suunnitelmaa lukiessa turhautuu. Paperilla näyttää siltä, että saavutamme tavoitteet, vaikka tosiasiassa nämä tavoitteet eivät ole riittäviä. Lue loppuun

Kategoriat: Artikkelit | Jätä kommentti