ILMASTO

Logokuva maapallosta.

Vihreä ja oikeudenmukainen Eurooppa

Maailmanlaajuisesti mitattuna Euroopan unioni on ilmastoinnovaatioiden ja luonnonsuojelun edelläkävijä. Jotta voimme pysäyttää ilmaston lämpenemisen kriittiseen 1,5 asteeseen, on meidän kuitenkin tehtävä vielä paljon enemmän. Ilmastonmuutoksen torjunnassa avainasemassa on, että se ratkaistaan yhteiskunnallisesti oikeudenmukaisesti – muuten osattomuuden tunne lisääntyy ja vastakkainasettelu kasvaa.

Meneillään oleva vuosikymmen on ratkaiseva ilmastokriisin torjunnan kannalta. Ilmaston lämpeneminen pakottaa yhteiskuntamme muuttumaan. Se tarkoittaa, että ylikulutukseen perustuvan talousjärjestelmämme ja saastuttavan kertakäyttökulttuurin on muututtava. Jotta ilmastoystävälliset valinnat olisivat aidosti mahdollisia kaikille, tarvitsemme merkittäviä rakenteellisia muutoksia.

EU-tason ilmastotoimet ovat Suomen etu. Ilmastokriisi ylittää kansalliset rajat, emmekä selviä siitä ilman yhteisiä toimia. Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli European Green Dealin on vastattava ilmastokriisiin. Ohjelma on toteutettava niin, että se samalla luo hyvinvointia ja uutta, kestävää työtä. Meillä on nyt mahdollisuus rakentaa yhdessä vihreämpi ja oikeudenmukaisempi Eurooppa.

Seuraa minua somessa

Facebook
Twitter
Instagram