Hyvinvointi

Hyvinvointia kaikille, ei harvoille

Meidän on lisättävä tasa-arvoa ja vähennettävä aivan liian monen eurooppalaisen kokemia osattomuuden tunteita. Tämä tapahtuu esimerkiksi luomalla uusia työpaikkoja ja huolehtimalla kaikille eurooppalaisille kuuluvista reiluista työehdoista. Myös ilmastonmuutoksen ratkaisuiden on oltava yhteiskunnallisesti oikeudenmukaisia.

Lähes 100 miljoonaa ihmistä on tällä hetkellä köyhyys- tai syrjäytymisriskissä EU:ssa. Köyhyyttä vastaan voidaan taistella vain tasa-arvoa ja hyvinvointivaltion rakenteita vahvistamalla. Riittävillä julkisilla palveluilla on tärkeä merkitys köyhyyden torjunnassa. Ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin on oltava myös talouspolitiikan päämääränä.

Jotta Eurooppa voi lisätä kansalaistensa hyvinvointia nykyisestä, on meidän voitettava taistelu veronkiertoa vastaan. Eurooppa voi sitä paremmin, mitä enemmän se pystyy investoimaan kansalaistensa terveydenhuoltoon, koulutukseen ja sosiaaliturvaan.

Seuraa minua somessa

Facebook
Twitter
Instagram