Kiertotaloudessa(ko) ratkaisu ympäristö- ja talouskriiseihin

Kiertotalous tarkoittaa siirtymistä kertakäyttökulttuurista resurssien tehokkaampaan käyttöön. Kiertotaloudessa ei ajatella raaka-aineita ja jätteitä, vaan kaikki materiaali ja energia kiertää käytöstä käyttöön. Materiaalin ja resurssien arvo säilyy taloudessa mahdollisimman kauan, ja jätteen synty minimoidaan. Tämä ei tarkoita pelkästään roskien lajittelua, vaan laajemmin asioiden uusiokäyttöä ja jakamista, korjausta, huoltoa sekä uusien tuotteiden valmistamista materiaalista, jota olemme tottuneet pitämään jätteenä. Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Artikkelit | Jätä kommentti

Hankintalain on puututtava aggressiiviseen verosuunnitteluun

Jätin tänään kirjallisen kysymyksen hallitukselle, jossa kysyn jos he aikovat helpottaa aggressiiviseen verosuunnitteluun puuttumisen kun hankintalakia uudistetaan. Kirallinen kysymys kokonaisuudessaan:

Suomen voimassa oleva julkisista hankinnoista annettu lainsäädäntö perustuu vuonna 2004 annettuihin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveihin julkisista hankinnoista. Hankintalaki tulee uusia vastaamaan Euroopan komission joulukuussa 2011 antamiin kolmeen direktiiviehdotukseen (2014/23/EU, 2014/24/EU ja 2014/25/EU), jotka hyväksyttiin 18.4.2014. Lain olisi direktiivien asettaman määräajan mukaan pitänyt astua voimaan 18.4.2016, mutta Sipilän hallitus ei ole tuonut esitystä uudesta hankintalaista vielä eduskunnalle.

Hankintalainsäädännön uudistuksen keskeisimpiä tavoitteita on muun muassa pienten ja keskisuurten yritysten aseman parantaminen tarjouskilpailuissa, sekä parantaa mahdollisuuksia huomioida ympäristö- ja sosiaalisia näkökohtia. Konkreettinen keino tavoitteiden edistämiseksi olisi mahdollistaa maakohtaisen raportoinnin käyttämistä yhtenä kilpailutuksen laatukriteerinä. Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Artikkelit | Jätä kommentti

Perheenyhdistämisen tiukennukset absurdeja

Suomessa kansainväliseen suojeluun oikeutetun henkilön mahdollisuuksia saada perheenjäsenensä tänne vaikeutuu entisestään. Perheenyhdistämisen kriteerejä kiristettiin jo vuosina 2010 ja 2012. Nyt esitetään uusia tiukennuksia, vaikka edellisten vaikutuksia ei ole vielä arvioitu.

Tiukennukset tulevat johtamaan siihen, että moni, joka on oikeutettu yhdistämään perheensä jää ilman tätä hänelle kuuluvaa oikeutta. Jo nyt lukuisat perheenyhdistämiseen oikeutetut eivät pysty toteuttamaan oikeuttaan järjestelmän erilaisten esteiden vuoksi.

Ensinnäkin, kolmen kuukauden määräajan asettaminen perhesiteeseen perustuvaan oleskelulupahakemukseen tulee pahentamaan tilannetta. Perheenjäsenillä on kolme kuukautta aikaa jättää hakemus paikalliseen edustustoon, joka usein sijaitsee toisessa maassa, sillä Suomen edustustoverkko on harva. Monesti tuo pitkä ja vaarallinen matka on ihmisille mahdoton, koska tarvittavat dokumentit puuttuvat. Passien ja matkustusasiakirjojen saaminen ei todellakaan ole yhtä helppoa kuin meillä täällä Suomessa. Määräaikaa pitäisi nostaa vähintään kuuteen kuukauteen. Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Artikkelit | Avainsanoina , , , , | Jätä kommentti

Talvivaaran ongelmat edelleen ratkaisematta

Terrafame on tänään kertonut, että kaivoksen ylösajo on sujunut suunnitelmien mukaan, ja jopa hieman odotuksia paremmin. Tämä on hienoa! Vihdoinkin jotain positiivisia uutisia Talvivaarasta. Näyttää siltä, että bioliuotusprosessi on viimein saatu toimimaan, mutta lopullinen varmuus asiasta saadaan vasta myöhemmin. Nikkelin alhaisen hinnan vuoksi taloudellinen tulos ei kuitenkaan ole hyvä.

Nämä positiiviset uutiset eivät kuitenkaan poista suuria ongelmia, joita Talvivaaran kaivokseen liittyy. Kaivoksen ympäristöongelmia ei ole edelleenkään saatu ratkaistua, ja taloudellinen tilanne on hirvittävä. Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Artikkelit | Avainsanoina , , | Jätä kommentti

Saamelaisten oikeudet sivussa Metsähallituslaista

Eduskunnassa käsitellään lakia Metsähallituksen uudelleen organisoinnista. Esitys on monella tavalla ongelmallinen, erityisesti Metsähallituksen metsätalousliiketoiminnan yhtiöittämisen ja hämärän kolmannen taseen vuoksi. Metsähallitus hallinnoi valtavaa omaisuutta, liki kolmannesta Suomen pinta-alasta; talousmetsiä, soita ja luonnonsuojelualueita. Vasemmistoliitto vastustaa yhtiöittämistä ja luontopalveluiden toimintaedellytysten heikentämistä.

metsahallitus_wp

Yhtiöittämistä perustellaan EU-direktiivillä. Kuitenkin Euroopan komission vastauksessa vasemmiston europarlamentaarikko Merja Kyllösen kysymykseen sanottiin selvästi, ettei osakeyhtiömuotoa edellytetä. Suomen kannalta tavoitteet voitaisiin toteuttaa paremmin muilla järjestelyillä kuin osakeyhtiönä. Mielestäni luonto on liian tärkeä riskeerattavaksi voitontavoittelulle.

Metsähallituslaki on puutteellinen myös saamelaisten oikeuksien osalta, ja laista uhkaavat jäädä tyystin pois saamelaisten oikeuksia koskevat maininnat. Tähän myös eduskunnan perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota, ja hallitus toimisi viisaasti, jos se ottaisi tämän huolen vakavasti. Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Artikkelit | Avainsanoina , , | Jätä kommentti