Ihmisoikeuksien seuraava askel on otettava – loppu pakkosterilisaatiolle

Viime hallituskaudella otimme harppauksen eteenpäin, kun eduskunta hyväksyi tasa-arvoisen avioliittolain. Sen takana oli sekä laaja kansanliike, että aktiivisia poliitikkoja. Kun eduskunnan äänestyksen tulos selvisi, tuli uskomattoman hieno tunne – olimme saaneet aikaan parannuksen, joka on samalla uskomattoman tärkeä lukuisille pariskunnille, että symbolinen askel kohti yhdenvertaista yhteiskuntaa.

Kamppailut ihmisten yhdenvertaisuudesta lain edessä ja ihmisoikeuksien toteutumisesta eivät kuitenkaan ole ohi. Hallitus julkaisi toukokuussa tasa-arvo-ohjelman, jossa puututaan moniin tärkeisiin epäkohtiin, kuten turvakotien riittämättömiin resursseihin. Ohjelmasta puuttuu kuitenkin täysin sukupuoltaan korjaavien kohtaama epäinhimillinen kohtelu.

Tänä päivänä laki vaatii, että sukupuoltaan korjaavan henkilön olisi oltava steriloitu tai muusta syystä lisääntymiskyvytön. On törkeä ihmisoikeusloukkaus pakottaa ihmisiä sterilisaatioon. Tämän takia laitoin liikkeelle lakialoitteen, jossa vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä poistettaisiin laista. Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Artikkelit | Avainsanoina , , , , | Jätä kommentti

Tuki Länsi-Saharan itsenäisyydelle

Viime viikonloppuna vietimme Vasemmistoliiton puoluekokousta Oulussa. Kokouksen tunnelma oli iloinen ja lämmin, mutta yksi välikohtaus oli surullinen. Sain jälleen kosketuksen yhteiskuntamme jakautuneeseen ja tulehtuneeseen ilmapiiriin, kun Soldiers of Odin -porukka päivysti kokouspaikkamme ympärillä.

Minä ja Aino-Kaisa Pekonen Oulun puoluekokouksessa Länsi-Saharan vapautta ja itsenäisyyttä puolustavassa solidaarisuuskampanjassa.

Minä ja Aino-Kaisa Pekonen Oulun puoluekokouksessa Länsi-Saharan vapautta ja itsenäisyyttä puolustavassa solidaarisuuskampanjassa.

Puoluekokouksessamme on aina läsnä erilaisia järjestöjä ja kampanjoita. Yksi niistä on Länsi-Saharan vapautta ja itsenäisyyttä puolustava solidaarisuuskampanja.

Osallistuimme Aino-Kaisan kanssa Länsi-Saharan solidaarisuuskampanjaan valokuvalla, jossa nostamme musteeseen kastettua sormea. Tämä on symboli, jolla tuetaan ihmisten äänioikeutta, ja kampanja on ollut käynnissä jo pitkään. Monet muutkin kansanedustajat puoluerajojen yli ovat tähän kampanjaan osallistuneet.

Espanjan entisen siirtomaan Länsi-Saharan oli tarkoitus itsenäistyä jo 1970-luvulla, mutta Marokko miehitti sen. Siitä lähtien Länsi-Saharan alueella asuvat sahrawit ovat eläneet ilman kotimaata. Länsi-Saharan miehitys on ristiriidassa perustavanlaatuisten periaatteiden, kuten kansojen itsemääräämisoikeuden kanssa. Lisää tietoa Länsi-Saharsta: http://kvsolidaarisuustyo.fi/en/teemat/lansi-sahara/

Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Artikkelit | Jätä kommentti

Kiertotaloudessa(ko) ratkaisu ympäristö- ja talouskriiseihin

Kiertotalous tarkoittaa siirtymistä kertakäyttökulttuurista resurssien tehokkaampaan käyttöön. Kiertotaloudessa ei ajatella raaka-aineita ja jätteitä, vaan kaikki materiaali ja energia kiertää käytöstä käyttöön. Materiaalin ja resurssien arvo säilyy taloudessa mahdollisimman kauan, ja jätteen synty minimoidaan. Tämä ei tarkoita pelkästään roskien lajittelua, vaan laajemmin asioiden uusiokäyttöä ja jakamista, korjausta, huoltoa sekä uusien tuotteiden valmistamista materiaalista, jota olemme tottuneet pitämään jätteenä. Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Artikkelit | Jätä kommentti

Hankintalain on puututtava aggressiiviseen verosuunnitteluun

Jätin tänään kirjallisen kysymyksen hallitukselle, jossa kysyn jos he aikovat helpottaa aggressiiviseen verosuunnitteluun puuttumisen kun hankintalakia uudistetaan. Kirallinen kysymys kokonaisuudessaan:

Suomen voimassa oleva julkisista hankinnoista annettu lainsäädäntö perustuu vuonna 2004 annettuihin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveihin julkisista hankinnoista. Hankintalaki tulee uusia vastaamaan Euroopan komission joulukuussa 2011 antamiin kolmeen direktiiviehdotukseen (2014/23/EU, 2014/24/EU ja 2014/25/EU), jotka hyväksyttiin 18.4.2014. Lain olisi direktiivien asettaman määräajan mukaan pitänyt astua voimaan 18.4.2016, mutta Sipilän hallitus ei ole tuonut esitystä uudesta hankintalaista vielä eduskunnalle.

Hankintalainsäädännön uudistuksen keskeisimpiä tavoitteita on muun muassa pienten ja keskisuurten yritysten aseman parantaminen tarjouskilpailuissa, sekä parantaa mahdollisuuksia huomioida ympäristö- ja sosiaalisia näkökohtia. Konkreettinen keino tavoitteiden edistämiseksi olisi mahdollistaa maakohtaisen raportoinnin käyttämistä yhtenä kilpailutuksen laatukriteerinä. Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Artikkelit | Jätä kommentti

Perheenyhdistämisen tiukennukset absurdeja

Suomessa kansainväliseen suojeluun oikeutetun henkilön mahdollisuuksia saada perheenjäsenensä tänne vaikeutuu entisestään. Perheenyhdistämisen kriteerejä kiristettiin jo vuosina 2010 ja 2012. Nyt esitetään uusia tiukennuksia, vaikka edellisten vaikutuksia ei ole vielä arvioitu.

Tiukennukset tulevat johtamaan siihen, että moni, joka on oikeutettu yhdistämään perheensä jää ilman tätä hänelle kuuluvaa oikeutta. Jo nyt lukuisat perheenyhdistämiseen oikeutetut eivät pysty toteuttamaan oikeuttaan järjestelmän erilaisten esteiden vuoksi.

Ensinnäkin, kolmen kuukauden määräajan asettaminen perhesiteeseen perustuvaan oleskelulupahakemukseen tulee pahentamaan tilannetta. Perheenjäsenillä on kolme kuukautta aikaa jättää hakemus paikalliseen edustustoon, joka usein sijaitsee toisessa maassa, sillä Suomen edustustoverkko on harva. Monesti tuo pitkä ja vaarallinen matka on ihmisille mahdoton, koska tarvittavat dokumentit puuttuvat. Passien ja matkustusasiakirjojen saaminen ei todellakaan ole yhtä helppoa kuin meillä täällä Suomessa. Määräaikaa pitäisi nostaa vähintään kuuteen kuukauteen. Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Artikkelit | Avainsanoina , , , , | Jätä kommentti