Maailma pelastuu – jos me yhdessä pelastamme sen

Euroopan parlamentissa oli tänään juhlaistunto: EU hyväksyi Pariisin ilmastosopimuksen! Meppimme Merja Kyllönen lähetti kuvan parlamentin istunnosta, ja totesi että tuntuu historialliselta. Ja tämä todellakin on historiallinen hetki. Ensimmäistä kertaa minusta tuntuu, että meillä sittenkin on toivoa saada ilmastonmuutos pysäytettyä ajoissa.

Pariisissa vajaa vuosi sitten sovittiin todella kunnianhimoisista tavoitteista: rajoittaa lämpötilan nousu alle kahden asteen, pyrkien kohti 1,5 astetta. Ja nyt Pariisin sopimus astuu voimaan ennätysvauhtia. Tämä osoittaa kansainvälisen yhteisön yhteisen linjan olevan selvä. Ilmastonmuutos todella halutaan pysäyttää.

En kuitenkaan osaa huokaista vielä helpotuksesta, sillä kaikki konkreettiset toimet on edelleen tekemättä. Ja on pakko myöntää, että vaikka Sipilän hallituksen ilmastopolitiikka kuulostaa hyvältä, ei hallitus käytännössä toteuta omia tavoitteitaan. Ilmastopäästöjä ei laiteta kuriin, ja ilmastolle vahingollisia yritystukia paisutetaan. Sanat ovat täydellisessä ristiriidassa tekojen kanssa.

Hallitus esittelee joulukuussa ilmasto- ja energiastrategiansa. Sen on syytä olla kunnianhimoinen ja konkreettisiin päästövähennyksiin ohjaava.

Tallennettu kategorioihin Artikkelit | Avainsanoina , | Jätä kommentti

Epäreilu budjetti

Hallituksen budjettiesityksen voisi tiivistää yhteen sanaan: epäreilu. Hallitus haluaa pitää kiinni epärealistisista taloustavoitteistaan niin vimmatusti, että oikeudenmukaisuus on heitetty laidan yli kokonaan. Veroratkaisut suosivat suurituloisia samaan aikaan kun lapsiperheiltä, eläkeläisiltä, työttömiltä ja sairailta nipistetään jo entuudestaan tiukasta taloudesta.

Yksi koko ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta suurimmista kysymyksistä on se, onnistummeko pysäyttämään ilmastonmuutoksen ajoissa. Suomen täytyy yhdessä muiden maiden kanssa toimia nopeasti ja kunnianhimoisesti, jotta Pariisin sopimuksen tavoitteet saavutetaan. Aikaa ei ole tuhlattavaksi, ja hallitus sanookin haluavansa saavuttaa tavoitteet etupainotteisesti. Valitettavasti kuitenkin hallituksen teot ovat ristiriidassa sanojen kanssa.

Hallitus nimittäin esittää uutta yritysveroa paljon sähköä kuluttavalle teollisuudelle. Yritystuet oikein kohdennettuna tukevat kasvua ja työllisyyttä, mutta Sipilän hallituksen ratkaisut näyttävät vain siirtävän yhteisiä verorahoja yritysten voittoihin. Päästökaupan kustannusten kompensointi paljon sähköä kuluttavalle teollisuudelle ei kannusta yrityksiä siirtymään energiatehokkaaseen tuotantoon. Tämä tuki on tarpeeton ja ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta tuhoisa. Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Artikkelit | Avainsanoina , , | Jätä kommentti

Aitoa asiaa avioliitosta

Eduskunnassa keskustellaan avioliittolaista. Taas. Nyt käsittelyssä on eduskunnalle toimitettu kansalaisaloite ”Aito avioliitto”. Aloitteen tekijöiden mukaan ainoa aito perhe on miehen ja naisen ”eheä” perhe. Eli yksinhuoltajan perhe ei ole aito perhe, eikä adoptiolapsen vanhemmat hänen ”oikeita” vanhempiaan.

Tuntuu surulliselta käydä tämä keskustelu taas uudestaan.

Olen aloitteen tekijöiden kanssa samaa mieltä yhdestä asiasta: lapsen etu on oltava etusijalla. Siksi keskustelu aidosta avioliitosta tekeekin niin surulliseksi. Lasten etua puolustetaan hyvin valikoivasti ja vain tiettyjen lasten etu halutaan varmistaa. Sateenkaariperheet ry:n arvion mukaan Suomessa on jopa 10 000 lasta, jotka elävät sateenkaariperheissä. Heidän perheitään aloitteen tekijät kuvaavat ”epäaidoiksi”.

Perhe muodostuu rakkaudesta, huolenpidosta ja läheisyydestä, ei vain juridisista tai biologisista siteistä. Moni lapsi löytää kotinsa adoption kautta tai sijaisperheessä. Nämä kaikki ovat yhtä ”aitoja” ja arvokkaita perheitä. Lainsäädäntö ei saa asettaa erilaisia perheitä eriarvoiseen asemaan. Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Artikkelit | Avainsanoina , , , , | Jätä kommentti

Hallitus ei tunne Helsinkiä

En ollut uskoa korviani eilistä hallituksen tiedotustilaisuutta seuratessani: valtion korkotukemiin asuntoihin säädetään 3000 euron tulorajat. Raja koskisi 40 vuoden korkotukimallia eli käytännössä Helsingissä kaupungin omia vuokra-asuntoja. Tulorajat lisäävät byrokratiaa, mikä on outo valinta normeja purkavalta hallitukselta. Byrokratian lisääminen lisää myös kustannuksia, eli pahimmillaan asumisen hinta myös nousee. Lisäksi ne lisäävät eriarvoistumista.

Viime keväänä hallitus lähetti lausunnoille asetuksen tulorajoista 10 vuoden korkotukimallin osalta. Tämä raja astui voimaan elokuussa ja on 3540 euroa kuussa yksin asuvalta. Lausunnoissa kunnat totesivat, ettei raja ole tarkoituksenmukainen, ja saattaa jopa voimistuneen segregaation vuoksi vaikuttaa negatiivisesti. Jopa ministerin erityisavustaja Usvasuo on sanonut, että on tärkeää keskustella tulorajojen tasosta haittavaikutusten minimoimiseksi. Nyt kaupungin vuokra-asuntoihin esitetään vielä matalampaa rajaa.

Valtiovarainministeri Orpo sanoi tiedotustilaisuudessa, että valtion tukemissa asunnoissa asuu paljon ihmisiä kahdesta korkeimmasta tuloluokasta. Tavoite on saada asunnot pienituloisten käyttöön, eli niille jotka edullista asuntoa eniten kaipaavat. Pienipalkkaisten asumistilanteen helpottaminen on hyvä ja kannatettava tavoite. Tällä hetkellä moni matalapalkka-alalla työskentelevä joutuu muuttamaan pois kotikaupungistaan, koska eivät löydä asuntoa, johon olisi varaa. Valitettavasti tulorajat eivät kuitenkaan tule tätä ongelmaa korjaamaan. Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Artikkelit | Avainsanoina , , | Jätä kommentti

Lisää kohtuuhintaisia asuntoja!

Viime aikoina on käyty keskustelua kasvavista asumistukimenoista. Yli miljardi euroa vuodessa valuu asumistukeen. Kilpailukykysopimuksen palkan alennusten muuttuessa ihmisten arjeksi yhä useampi ei selviä asumismenoistaan ilman tukea. Palkka ei enää riitä elämiseen. Jopa 60 prosenttia työssä käyvistä saa jonkinlaista tukea.

Pääkaupunkiseudulla vuokramarkkinoiden kehitys on erittäin huolestuttavaa. Markkinaohjattu asuntopolitiikka ja liian vähäinen sosiaalinen vuokra-asuntotuotanto ovat kasvattaneet asumiskustannukset kohtuuttomiksi.

Ongelma on erityisen iso pääkaupunkiseudulla ja kaikissa kasvukeskuksissa, mutta heijastuu koko Suomeen, koska suuret kaupungit ovat osaltaan koko Suomen talouden vetureita. Helsingissä asumiskustannukset ovat jo este työllisyydelle, kun monella palkka ei riitä elämiseen. Monella matalapalkka-alalla työskentelevällä ei yksinkertaisesti ole varaa muuttaa Helsinkiin. Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Artikkelit | Jätä kommentti