Asunto ensin

Työttömyys. Yllättävä sairastuminen. Oma tai läheisen päihderiippuvuus. Yhteiskunnassamme surullisen yleiset ongelmat voivat olla yksilön tasolla murentavan vaikeita kokemuksia. Omien tai läheisen asioiden järjesteleminen voi ongelmien keskellä viedä voimat. Ihmissuhteet kärsivät, työt tai opiskelut vaikeutuvat, koko elämä on hankalaa.

Osa meistä joutuu painimaan näiden arjen ongelmien keskellä vailla tietoa siitä, missä asua. Noin seitsemän tuhatta ihmistä on Suomessa vailla vakinaista asuntoa. Asunnottomuuden taustalla ei aina ole työttömyyttä, sairautta, päihdeongelmaa tai muuta elämänhallintaa vaikeuttavaa, mutta kaksi kolmesta asunnottomasta on ilman asuntoa ensisijaisesti jostain muusta syystä kuin asuntojen puutteen takia. Lue loppuun

Kategoriat: Artikkelit | Avainsanoina , , | Jätä kommentti

Kirjallinen kysymys asunnottomuuden hoidosta sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen

Eduskunnan puhemiehelle

Suomessa ollaan tekemässä historiallista peruspalveluiden uudistusta, kun samaan aikaan tehdään sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta että maakuntauudistusta. Lakien valmistelu ja käsittely on edelleen kesken, ja julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan hallituksen sisällä on keskitytty ratkomaan ristiriitoja suurissa kiistakysymyksissä, kuten esimerkiksi sote-palveluiden pakkoyhtiöittämisessä, jonka perustuslakivaliokunta totesi perustuslainvastaiseksi.

Vähemmälle huomiolle ovat jääneet pienet konkreettiset kysymykset, joissa sosiaalipalvelut ovat olleet saumattomassa kytköksessä kunnan muihin tehtäviin. Esimerkkinä tällaisesta mahdollisesta rajanvedon ongelmasta on asunnottomuuden vähentäminen. Lue loppuun

Kategoriat: Artikkelit | Jätä kommentti

Turvapaikkamenettelyyn tarvitaan sateenkaarisensitiivisyyttä

Hallitus on lakimuutoksilla ajanut turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa alas. Seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin vuoksi vainotut ovat hakijoiden joukossa yksi erityisen haavoittuva ryhmä. LHBTIQ-turvapaikanhakijat ja järjestöt kokevat, että järjestelmä ei tunnista heidän kokemaansa uhkaa.

Jätin tänään sisäministeri Risikolle kirjallisen kysymyksen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien turvapaikanhakijoien oikeusturvasta. Hallituksen on varmistettava, että LHBTIQ-turvapaikanhakijoiden haavoittuva asema huomioidaan ja identiteettiin liittyvä vaino kyetään tunnistamaan turvapaikkamenettelyssä. Lue loppuun

Kategoriat: Artikkelit | Jätä kommentti

Ilmastotyössä pitää osata katsoa yhtä aikaa lähelle ja kauas

Pidin tänään eduskunnassa vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron keskustelussa ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030.

EU-tasolla on sovittu päästöjen vähentämisestä vuoteen 2030 mennessä 40 prosenttia verrattuna vuoden 1990 tasoon. Jo nyt tiedämme, että tämänhetkiset sitoumukset eivät ole riittäviä, vaan niitä tullaan kiristämään. Pitäisi osata katsoa yhtä aikaa lähelle ja kauas. Valitettavasti hallitus ei kuitenkaan näe tarpeeksi pitkälle eteenpäin. Siksi keskipitkän aikavälin suunnitelmaa lukiessa turhautuu. Paperilla näyttää siltä, että saavutamme tavoitteet, vaikka tosiasiassa nämä tavoitteet eivät ole riittäviä. Lue loppuun

Kategoriat: Artikkelit | Jätä kommentti

Kysymys Metsähallituksen hakkuuvirheestä Keuruulla

Metsähallitus on hakkuuvirheen takia kaatanut Keuruulla suojeltavaksi merkittyä, yli 100-vuotiasta metsää. Virheitä tapahtuu aina, mutta Metsähallituksen hakkuiden ympärillä on tällä hetkellä liikaa kysymysmerkkejä. Suojellun metsän kaataminen valtion mailla on suorastaan häpeällistä. Siksi jätin tänään alla olevan kirjallisen kysymyksen maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle:

Kirjallinen kysymys Metsähallituksen hakkuuvirheestä Keuruulla

Eduskunnan puhemiehelle

Metsähallitus on hakannut Keuruulla suojeltavaksi merkittyä 100–150-vuotiasta metsää. Keskisuomalainen-sanomalehden (20.9.2017) mukaan hakkuut väärältä alueelta on aiheuttanut kadonnut merkkinauha. Alue vapautui varuskuntakäytöstä, jonka jälkeen Metsähallitus suunnitteli hakkuita samalla alueella vuonna 2015. Silloin luontojärjestöjen mielenilmausten jälkeen hakkuut keskeytettiin, ja metsistä erotettiin suojeltavat alueet. Nyt siis Metsähallitus on hakkuuvirheen vuoksi hakannut suojeltavaksi tarkoitettua vanhaa metsää.

Lue loppuun

Kategoriat: Artikkelit | Jätä kommentti