15.02.2017 | Silvia Modig Ihmisoikeudet

Vastenmielisellekin aloitteelle kunnon käsittely

 

Lakivaliokunta päätti, että Aito avioliitto -kansalaisaloitteesta tehdään mietintö. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että oli mietintö sitten puolesta tai vastaan, päätyy aloite täysistunnon käsittelyyn ja eduskunta pääsee asiasta äänestämään.

Moni Aito avioliitto -aloitteen vastustaja lakivaliokunnassa toivoi, että aloite olisi ”haudattu” valiokuntaan. Tämä olisi tarkoittanut sitä, että aloitetta ei olisi käsitelty eduskunnan täysistunnossa. Perustuslakivaliokunta antoi kuitenkin lausunnon asiasta ja totesi, että vaikka aloite ei ole yhdenvertaisuussäännöksen kannalta ongelmaton, ei sen käsittelylle ole estettä. Tämän jälkeen pidän itsestään selvänä, että aloite on tuotava koko eduskunnan päätettäväksi.

Nyt annettu aikataulu on todella nopea, ensimmäinen käsittely eduskunnassa olisi jo huomenna torstaina 16.2. ja siitä äänestettäisiin näillä näkymin ensi keskiviikkona 22.2. Mutta jotta kansalaisaloite saa sille kuuluvan käsittelyn, ei ole muita vaihtoehtoja. Aikataulu on tiukka siksi, että jos Aito avioliitto –kansalaisaloite kumoaa tasa-arvoisen avioliittolain se edellyttää asian viemistä presidentin esittelyyn 24.2. Asia on siis ratkaistava ennen presidentin esittelyä, jotta tämäkin aloite saa demokraattisen käsittelyn.

Kyse on demokratiasta. Kansalaisaloitteen tarkoitus on syventää demokratiaamme ja tuoda uusi suoran demokratian muoto, joka tarjoaa mahdollisuuden tuoda eduskunnan päätettäväksi sellaisia asioita, jotka eivät mahdu hallitusohjelmaan tai satu sen hetkisiä vallanpitäjiä miellyttämään. Jos aloite haudattaisiin valiokuntaan, toimittaisiin mielestäni vastoin kansalaisaloitteen henkeä.

Monet aloitteen vastustajat valiokunnassa toivoivat aloitteen hautaamista. Tässä oli varmasti monella hyvä tarkoitus puolustaa juuri päätettyä tasa-arvoista avioliittoa, ja niitä ihmisiä joita se koskee. Itse vastustan myös aloitetta ja pidän kohtuuttomana sitä, että sateenkaariperheet taas kerran joutuvat samaan tilanteeseen, missä osin asiattomin ja loukkaavin argumentein vastustetaan heidän ihmisoikeuksiaan. Silti pidän mietinnön laatimista ainoana oikeana tapana toimia.

Aloitteen kannattajat valiokunnassa perustelivat kantaansa demokratialla. Samat tahot kuitenkin tasa-arvoisen avioliiton kohdalla tekivät kaikkensa, jotta aloitteesta ei olisi tehty mietintöä ja se olisi haudattu valiokuntaan. Tämä on mitä suurinta tekopyhyyttä. Demokratiaa ei voi käyttää perusteluna silloin kun se itselle sopii.

Vasemmistoliitto on käsittääkseni ainoa eduskuntaryhmä, joka on tehnyt päätöksen siitä, että kaikista kansalaisaloitteista – sisällöstä riippumatta – tulee tehdä mietintö ja tuoda täysistuntoon. Poikkeuksena tietysti perustuslain kanssa ristiriidassa olevat aloitteet, mutta sitä tämä aloite ei ollut.

Aito-avioliitto on ongelmallinen siinä mielessä, että se on vasta-aloite. Sillä pyritään kumoamaan juuri hyväksytty kansalasialoite tasa-arvoisesta avioliitosta. Jos se hyväksytään, olemme tilanteessa, jossa kansalasialoitteilla muutetaan lakia edestakaisin. Laki kansalasialoitteista mahdollistaa tämän, mutta se ei ole mielestäni suotavaa. Pahimmillaan se johtaa siihen, että kansalaisaloite instituutiona menettää merkityksensä, jos se voidaan heti seuraavana vuonna kumota.

Olikin tarpeen, että laki kansalaisaloitteesta otetaan tarkasteluun. Se on ollut voimassa maaliskuusta 2012 alkaen ja sinä aikana eduskunnalle on tuotu 17 kansalaisaloitetta. Nyt on tarpeeksi kokemuksia katsoa, onko laki kirjoitettu parhaalla mahdollisella tavalla. Nyt laki mahdollistaa poukkoilevan lainsäädännön loputtomiin, joka ei ole hyvä asia. Toinen asia on aloitteen voimassaolo. Nyt aloite raukeaa vaalikauteen, vaikka eduskunta ei sitä olisi ehtinyt käsitellä. Tämä mahdollistaa eduskunnalle ”pelaamisen”, jossa hankalan aloitteen käsittelyä voidaan venyttää, kunnes aika loppuu. On vaikeaa löytää perustelua, miksi kansalaisaloitteet raukeavat vaalikauteen. On totta, että kansanedustajien mandaatti loppuu vaalikauteen ja eduskunta vaihtuu, mutta kansa ei vaihdu. Parempi tapa voisi olla, että määriteltäisiin aika, esimerkiksi vuosi, jonka ajan aloite on voimassa riippumatta vaaleista.

Itsestään selvää on, että Vasemmistoliitto kannattaa tasa-arvoa ja tasa-arvoista avioliittolakia. Yhdenvertaisuutta voi kuitenkin puolustaa kunnioittamalla samalla myös demokratiaa.

Linkki kansalaisaloitelakiin: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120012

Linkki sivulle, jossa kansalaisaloitteita voi allekirjoittaa: https://www.kansalaisaloite.fi/fi

 

Jaa artikkeli

 

Lue myös

Seuraa minua somessa

Facebook
Twitter
Instagram