22.03.2012 | Silvia Modig Ihmisoikeudet

Tasa-arvo myös avioliittoon!

 

Eduskunnassa oli eilen lähetekeskustelussa tasa-arvoinen avioliittolaki, jota olemme ajaneet hallituksen aloittamisesta lähtien. Meillä on ollut työryhmä, jossa aloite tehtiin ja nimiä kerättiin. Siinä oli mukana edustajat viidestä hallituspuolueesta eli kaikista muista paitsi kristillisistä. Allekirjoituksia saatiin kasaan 76 kpl, mukana myös useita ministereitä. Kaikki Vasemmistoliiton 14 kansanedustajaa (myös Vasen-ryhmän) allekirjoittivat.
Vaalikoneen perusteella ihmiset tulisivat äänestämään lain puolesta, mutta eivät halua sitä esim. puolueensa paineiden / oppositioaseman vuoksi allekirjoittaa. Nyt siis laki pitää saada koko eduskunnan äänestettäväksi. Ongelmana on kuitenkin, että se ei sinne automaattisesti mene, vaan lakivaliokunnan pitää se ensin hyväksyä. Jos lakivaliokunta ei vie aloitetta eteenpäin, se jää vain sinne, kuten monille lakiehdotuksille käy.
Vaikka laki ei vielä menisi läpi, tämä prosessi on vienyt sitä eteenpäin merkittävällä tavalla, ja se tullaan joka tapauksessa lähitulevaisuudessa hyväksymään, kuten yhdenvertaisuusasioille käy. Lisäksi maaliskuun alussa tuli voimaan mahdollisuus tehdä kansalaisaloite, eli kansalaisliike voi kerätä 50 000 nimeä tämän saman aloitteen taakse ja panna sen eduskunnan käsittelyyn. Silloin saivartelu alle 100 nimestä ei oikein enää auttaisi. Lakitekstin oikeellisuuskin on ministeriöitä myöten jo valmiiksi selvitetty. Nyt pitää kuitenkin yrittää vaikuttaa lakivaliokunnan jäseniin, jotta heidän enemmistönsä uskoisi, että asia kannattaa käsitellä koko eduskunnan voimin.
Tässä eilinen puheeni:
Arvoisa puhemies! Tasa-arvoinen avioliittolaki herättää meissä paljon tunteita. Minä toivon, että me yritämme kuitenkin käsitellä sitä tänään mahdollisimman rationaalisesti ja pragmaattisesti ja pääsemme tässä tärkeässä asiassa toivon mukaan eteenpäin.Nyt käsiteltävä aloite ei minun henkilökohtaisesta mielestäni edes ole kovin radikaali. Tässä on käyty aiempien puhujien toimesta hyvin ansiokkaasti läpi avioliittoinstituution kehittymistä, homoseksuaalien oikeuksien kehittymistä. Minun mielestäni tämä on luonnollinen askel tässä jatkumossa. Mielestäni tämä aloite oikeastaan ainoastaan korjaa virheen, joka meillä nykytilanteessa on. Meillä on voimassa yhdenvertaisuuslaki, joka itsessään kieltää syrjimisen seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Tämä aloite korjaisi yhdeltä osin tätä taistelua ja tätä tietä kohti tasa-arvoista ja yhdenvertaista yhteiskuntaa, joka – minä uskon – on meidän jokaisen edustajan tähtäimessä.

Monet tasa-arvoisen avioliittolain vastustajat ovat vedonneet siihen, että yhtäläinen oikeus avioliittoon myös homoseksuaaleille murentaisi avioliittoinstituutiota. En ymmärrä, miten se, että yhä useampi haluaa kunnioittaa tätä instituutiota, murentaisi sitä. Minä uskon itse, että se menee täysin päinvastoin. Minä uskon, että tämä laki vahvistaisi avioliiton instituutiota meidän maassamme, kun me tukisimme jokaista, joka haluaa sitoutua, haluaa perheen perustaa, tukisimme heitä siinä mahdollisuudessa niin tehdä. Minä uskon, että se on meidän kaikkien etu ja vahvistaisi avioliittoa instituutiona. Jos ajatellaan, että homoseksuaaleille riittää rekisteröity parisuhde, niin silloin mielestäni myönnetään, että kaikki ihmiset eivät ole samanarvoisia meidän lainsäädännössämme emmekä edes pyri siihen. Miltä kuulostaisi erillinen avioliittolaki suomenruotsalaisille tai romaneille? Minä en usko, että se kenenkään mielestä kuulostaisi tästä maailmasta temmatulta ehdotukselta.

Arvoisa puhemies! Minulle tässä on myös kysymys ihmisoikeuksista. Ja ihmisoikeuksista puhuttaessa pitää aina muistaa, että ihmisoikeudet ovat kokonaisuus: sinä puhut aina myös omista oikeuksistasi. (Timo Soini: Ensimmäisenä oikeus elämään!) Jos olet valmis, edustaja Soini, rajoittamaan yhden tietyn ryhmän ihmisoikeuksia, silloin olet valmis rajoittamaan niitä myös omalta kohdaltasi jossain kohtaa. Itse en ole siihen valmis. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille tässä maassa.

Ihmisoikeuksiin kuuluu myös mahdollisuus kuulua siihen uskontokuntaan, mihinkä haluaa, ja noudattaa sen mukaisia arvoja, mitä itse toivoo. Tässä yhdyn edustaja Tynkkysen sanoihin. Myös minä kunnioitan niitten ihmisten arvovalintaa ja -pohjaa, jotka ehkä uskonnollisiin perusteisiin pohjaavat vastustustuksensa tätä lakialoitetta vastaan, mutta aion silti tehdä kaikkeni, jotta teidän oikeutenne omaan uskontoonne säilyisi. (Timo Soini: Samaten!) – Ihmisoikeuksia ei pysty puolustamaan selektiivisesti, arvon edustaja Soini. (Timo Soini: Ei todellakaan, siksi puolustan elämää kaikissa tilanteissa!) – Hyvä, me olemme siis hyvissä käsissä.

Toivon nyt, arvoisa puhemies, eduskunnalta vahvaa kantaa demokratian puolesta. Ainoa tapa saada selvyys sille, nauttiiko tämä lakialoite tämän eduskunnan enemmistön ja sen kautta Suomen kansan enemmistön tukea, on saada se valiokuntakäsittelyn jälkeen tänne isoon saliin äänestettäväksi. Tähän rohkeuteen minä kannustaisin kaikkia edustajatovereitani.

Haluan sanoa kiitokset Lasse Männistölle ja koko työryhmälle ja kaikille allekirjoittaneille. Ja ministeri Stubb, teitte rohkean teon. Myös erityiskiitos omille puoluetovereilleni, jotka riippumatta eduskuntaryhmästä kaikki allekirjoittivat tämän aloitteen. Kiitos!

Jaa artikkeli

 

Lue myös

Seuraa minua somessa

Facebook
Twitter
Instagram