25.10.2022 | Niina Ilola Ilmasto

Ketkä ovat vihreän siirtymän voittajat?

 

Sodan jatkuessa Ukrainassa ilmastonmuutos etenee. Olemme edelleen menossa kohti kolmen asteen lämpenemistä. Sen vaikutukset olisivat niin inhimillisesti kuin taloudellisesti katastrofaaliset.

Käsillä olevan energiakriisin syylliseksi on esitetty ilmastotoimia. Tämä ei ole totta, vaikka ilmastopäätökset ovat vaikuttaneet energian hintaan, kun saastuttaminen on laskettu kustannuksiin mukaan.

Energiakriisi, jossa nyt olemme on suoraa seurausta Putinin sotatoimista.

Se energiakriisi, jossa nyt olemme on suoraa seurausta Putinin sotatoimista. Putin on valjastanut energian aseeksi koko Eurooppaa vastaan, horjuttaakseen tukeamme Ukrainalle.

Euroopan komissio antoi alkukaudesta esityksen Euroopan vihreän kasvun ohjelmaksi nimeltä Green Deal. Green Dealin tärkein yksittäinen laki on ilmastolaki. Se asettaa sitovan tavoitteen EU:lle olla hiilineutraali viimeistään 2050.

Ilmastolain tuo käytäntöön Fit for 55 -nimellä kulkeva lakikokonaisuus. Sen on tarkoitus luoda polku vähintään -55 prosentin päästövähennyksiin ja viimeistään vuoteen 2030 mennessä. Sekään ei vielä itsessään riitä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin.

Päästökauppa on yksittäisenä keinona EU:n tehokkain päästövähennysten aikaansaaja.

Suurimpina asioina Fit for 55:ssa on päästökaupan uudistaminen. Päästökauppa on yksittäisenä keinona EU:n tehokkain päästövähennysten aikaansaaja. Se tarkoittaa, että saastuttaja maksaa. Tämä kannustaa etsimään vähäpäästöisiä ratkaisuja.

Toinen tärkeä osa lakipakettia on CBAM hiilirajamekanismi. Tätä Vasemmistoliitto vaati jo eurovaaliohjelmassaan. Sillä ehkäisemme hiilivuotoa eli sitä, että tuotanto karkaa meiltä Suomesta sinne missä saastuttamisesta ei tarvitse maksaa ja tuotanto on siten halvempaa.

Hiilirajamekanismi varmistaa, että EU:n markkinoilla ei saa kilpailuetua alhaisilla ympäristökriteereillä valmistetusta tuotteesta. Tämä suojaa eurooppalaista tuotantoa päästökaupan kiristyessä. Samalla se on keino vaikuttaa Euroopan ulkopuoliseen tuotantoon. Jos haluat maailman toiseksi suurimmalle talousalueelle tekemään kauppaa, sinun kannattaa tuottaa tuotteesi ilmastokestäväksi.

Kiertotalous auttaa meitä elämään planeetan kantokyvyn rajoissa.

Pelkkä vihreä siirtymä teollisuudessa ei kuitenkaan riitä, jos kiertotalous ei osin tule korvaamaan nykyistä, materiaaleja ja raaka-aineita tuhlailevaa taloutta. Edelleen valtaosa kulutustuotteista valmistetaan neitseellisistä luonnonvaroista. Kun me kuluttajina käytämme tuotteen loppuun, se on jätettä. Kiertotaloudessa se on uutta raaka-ainetta.

Kiertotalous auttaa meitä elämään planeetan kantokyvyn rajoissa. Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden luoda työtä alueille, jotka tällä hetkellä menettävät työpaikkoja. Hyvä esimerkki tästä on Infinited Fibre Companyn investointi tuotantolaitoksesta Kemiin.

Kyse on yhtiöstä, joka valmistaa vaatejätteestä uutta tekstiiliä. Yhtiö rakentaa Kemiin 400 miljoonan tehtaan, Stora Enson sulkeman Veitsilouodon paperitehtaan tiloihin. 2025 aloittavan tehtaan tuotannosta 60 prosenttia on jo myyty sitovilla sopimuksilla.

Investoinnin julkistamisen yhteydessä yhtiön toimitusjohtaja kommentoi, että Kemissä on saatavilla paljon ammattitaitoista henkilökuntaa, jolla on osaamista prosessiteollisuudesta. Kemi ei ole ainoa paikka Suomessa, joka täyttää nämä kriteerit.

Vihreä siirtymä pystyy luomaan uutta työtä, mutta onnistuakseen, se vaatii panostuksia tutkimukseen ja kehitykseen. Kysyntä puhtaan teknologian ratkaisuille tulee olemaan valtava tulevina vuosina.

Haluammeko olla etujoukossa luomassa uutta työtä ja ratkaisuja vai haluammeko jäädä odottamaan, että muut tekevät työt puolestamme ja myös korjaavat työn hedelmät osaltamme?

Jaa artikkeli

 

Lue myös

Seuraa minua somessa

Facebook
Twitter
Instagram