23.06.2016 | Silvia Modig Ihmisoikeudet

Ihmisoikeuksien seuraava askel on otettava – loppu pakkosterilisaatiolle

 

Viime hallituskaudella otimme harppauksen eteenpäin, kun eduskunta hyväksyi tasa-arvoisen avioliittolain. Sen takana oli sekä laaja kansanliike, että aktiivisia poliitikkoja. Kun eduskunnan äänestyksen tulos selvisi, tuli uskomattoman hieno tunne – olimme saaneet aikaan parannuksen, joka on samalla uskomattoman tärkeä lukuisille pariskunnille, että symbolinen askel kohti yhdenvertaista yhteiskuntaa.

Kamppailut ihmisten yhdenvertaisuudesta lain edessä ja ihmisoikeuksien toteutumisesta eivät kuitenkaan ole ohi. Hallitus julkaisi toukokuussa tasa-arvo-ohjelman, jossa puututaan moniin tärkeisiin epäkohtiin, kuten turvakotien riittämättömiin resursseihin. Ohjelmasta puuttuu kuitenkin täysin sukupuoltaan korjaavien kohtaama epäinhimillinen kohtelu.

Tänä päivänä laki vaatii, että sukupuoltaan korjaavan henkilön olisi oltava steriloitu tai muusta syystä lisääntymiskyvytön. On törkeä ihmisoikeusloukkaus pakottaa ihmisiä sterilisaatioon. Tämän takia laitoin liikkeelle lakialoitteen, jossa vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä poistettaisiin laista.

Suomi allekirjoitti vuonna 2014 kansainvälisen homo- ja transfobian vastaisen päivän julistuksen, jossa Suomi sitoutuu varmistamaan juridisen sukupuolen vahvistamiselle nopeat, avoimet ja sujuvat menettelyt, sekä poistamaan kaikki loukkaavat sukupuolen vahvistamisen ehdot. Täyttääkseen julistuksen vaatimukset ja saadakseen translain kuntoon tarvitsemme enemmän kuin vain sterilointivaatimuksen poiston. Ensinnäkin lain nimeä olisi syytä muuttaa muotoon “laki sukupuolen vahvistamisesta”, sillä lain nykyinen nimike “transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annettu laki” on vanhentunut.

Lakiin tulee kirjata mahdollisuus jättää sukupuoli määrittelemättä, eli tuoda miehen ja naisen rinnalle kolmas avoin vaihtoehto. Hallitus tunnustaa jo sukupuoli-identiteettien moninaisuuden tasa-arvolaissa, joten sukupuolen vahvistamiseksi ei tulisi vaatia kaksijakoiseen sukupuolikäsitykseen perustuvaa sukupuoli-identiteettiä.

Henkilön on voitava ilmoittaa tai tehdä hakemus sukupuolensa vahvistamisesta väestötietoihin ilman lääketieteellistä selvitystä. Nykyisen lainsäädännön edellyttämä lääketieteellinen selvitys voi pahimmillaan kestää vuosia.

Koko Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on allekirjoittanut lakialoitteen sterilisaatiovaatimuksen poistamiseksi joka on jätetty tänään eduskunnalle. Translakia on myös uudistettava kokonaisuudessaan ja sen keskiöön on asetettava itsemäärämisoikeus omaan sukupuoleen. Tänään jätetyn lakialoitteen tarkoituksena on kuitenkin korjata räikeä ihmisoikeusloukkaus mahdollisimman pian ja täten vahvistaa suomalaisten perus- ja ihmisoikeuksia. Tämä on seuraava askel joka meidän on otettava ihmisoikeuksien toteuttamiseksi Suomessa.

Jaa artikkeli

 

Lue myös

Seuraa minua somessa

Facebook
Twitter
Instagram