14.07.2020 | Silvia Modig Ihmisoikeudet

EU-tuet on sidottava oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen

 

Kuva: Shutterstock

Oikeusvaltioperiaate on Euroopan unionin perustavanlaatuisia arvoja. Oikeusvaltioperiaate tarkoittaa laillisuutta, joka takaa kansalaisille heidän vapautensa ja oikeutensa. Se koostuu monista asioista, joista keskeisimpiä ovat riippumaton oikeuslaitos, vapaat vaalit sekä perustuslaissa säädetyt perusoikeudet. Toimivaan oikeusvaltioon kuuluvat myös vapaa ja moniääninen media ja kansalaisyhteiskunta.

EU:ssa on keskusteltu useamman vuoden siitä, että unionilla tulisi olla keinoja puuttua tilanteisiin, joissa jäsenmaat eivät noudata oikeusvaltion periaatteita. Komissio on antanut mekanismista esityksen jo kaksi vuotta sitten, Euroopan parlamentti on puoltanut asiaa ja Suomi piti oikeusvaltiomekanismia vahvasti esillä EU-puheenjohtajuuskaudellaan. Silti asia ei etene.

Tällä hetkellä EU:n jäsenmaat käyvät neuvotteluja unionin pitkän aikavälin rahoituskehyksestä sekä historiallisen suuresta elvytyspaketista. Nyt on korkea aika päättää mekanismista, jolla sidotaan EU-rahoitus oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kaikkialla unionissa.

EU voi päättää vain asioista, joissa sillä on toimivaltaa. Vaikka median valjastaminen vallanpitäjien äänitorveksi on vapaan yhteiskunnan vastaista, EU:lla ei ole valtaa puuttua siihen jäsenmaassa, jossa näin tapahtuu.

Mutta EU-budjettiin ja sen käyttämiseen meillä on valtaa. Meidän on luotava mekanismi, jolla voidaan arvioida, onko oikeusvaltioperiaate jossakin jäsenvaltiossa uhattuna. Jos se on, EU-varoja on voitava rajoittaa tai jäädyttää. Se on velvollisuutemme veronmaksajia kohtaan. Kaikkia jäsenmaita on arvioitava samoilla kriteereillä.

Tällä hetkellä EU:n suuren elvytyspaketin hyötyjinä on useita sellaisia maita, joiden oikeusvaltiokehityksestä on oltu EU:ssa huolissaan jo pitkään. Koronan varjolla joissain maissa muutettiin lainsäädäntöä autoritääriseen ja epädemokraattiseen suuntaan.

Näille maille ei tulisi suunnata varoja ilman, että oikeusvaltion tilaan puututaan. Asialla on kiire, ja neuvottelut mekanismista on käynnistettävä nyt EU-maiden johtajien kokoontuessa.

Oikeusvaltion vastakohtia ovat mielivalta ja diktatuuri. Jos EU ei pidä tiukasti kiinni oikeusvaltioperiaatteesta, menetämme sen arvopohjan, jolle unioni on rakennettu.

Jaa artikkeli

 

Lue myös

Seuraa minua somessa

Facebook
Twitter
Instagram