04.04.2013 | Silvia Modig Ilmasto

Suomi kaipaa yhä ilmastoherätystä

 

Eduskunta kävi eilen lähetekeskustelun energia- ja ilmastostrategiasta. Kyseessä ei ole uusi dokumentti, vaan päivitys vuonna 2008 tehtyyn strategiaan.

Kansanedustaja Anna Kontula käytti Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuorossa osuvaa vertausta. Hän vertasi Suomen ilmastopolitiikkaa herätyskellon torkuttamiseen: ikävää hetkeä halutaan siirtää vähän vielä eteenpäin, vaikka tiedetään, että siitä tulee kuitenkin lopulta enemmän ongelmia. Mielestäni vertaus on osuva niin Suomen ilmastopolitiikalle kuin tälle strategiallekin.

Strategiassa todetaan, että ilman uusia vahvempia toimia globaali energiankäyttö kasvaa niin, että ilmaston lämpenemistä ei pystytä rajoittamaan kahteen asteeseen. Kuitenkin toisaalla kirjoitetaan ylpeänä kuinka Suomi pääsee EU:n asettamiin tavoitteisiin, vaikka samaan aikaan olemassa olevat toimet todetaan globaalisti riittämättömäksi.

Kun myös ilmastotiede katsoo EU:n tavoitetason liian matalaksi, on aivan selvä, että toimien ja tarpeiden välillä on valtava ristiriita.

On pakko kysyä, olisiko ollut paikallaan tehdä uusi, oikeasti kunnianhimoinen strategia eikä vain päivittää jo alun perin riittämätöntä paperia?

Itselleni jäi epäselväksi, mihin ministeri Vapaavuori perusti näkemyksensä siitä, että Suomi on ilmasto- ja energiapolitiikan edelläkävijä.

Ainoastaan biopolttoaineiden osalta Suomi on sitoutunut EU:ta korkeampiin tavoitteisiin. Pelkään pahoin, että tässä nojataan palmuöljydieseliin ja muihin vastaaviin tuotteisiin. Biopolttoaineet ovat suuri mahdollisuus, mutta mikään biopolttoaine, jonka tuottamiseen joudutaan käyttämään köyhien maiden viljelysmaata tai kaatamaan suuria määriä sademetsää, ei ole ratkaisu. Se on hölmöläisten peitonjatkamista, joka loppupeleissä pahentaa ilmastonmuutosta.

Oletetusti Perussuomalaiset kiistivät ilmaston lämpenemisen sekä pitivät tuulivoimaa ympäristölle ja ihmisille haitallisena. Onneksi keskustelussa oli myös järkeviä näkemyksiä. Vastuuministerikaksikko, Vapaavuori ja Niinistö, olivat yhtä mieltä siitä, että tuulivoimalle on edelleen käsittämättömän paljon teknisiä esteitä. On kaavamääräyksiä, puolustusvoimien vaatimuksia ja ympäristöluvat. Mutta Perussuomalaisia lukuun ottamatta salissa valitsi vahva yksimielisyys tuulivoiman positiivisista mahdollisuuksista.

Suuret odotukset suuntautuvat nyt ilmastolain valmisteluun. Se on lähtenyt käyntiin, ja ministeri Niinistö on lupaillut asian tulevan hallituksen käsiteltäväksi tämän vuoden puolella. Ilmastolailla on Vasemmistoliiton vahva tuki ja toivokaamme, että muutkin hallituspuolueet ovat aidosti valmiita sitoutumaan tähän tavoitteeseen.

Jaa artikkeli

 

Lue myös

Seuraa minua somessa

Facebook
Twitter
Instagram