13.09.2022 | Silvia Modig Ilmasto

Metsäbiomassan polttaminen ei ole kestävä ratkaisu

 

RED eli uusiutuvan energian direktiiviä (Renewable Energy Directive) käsitellään tällä viikolla Euroopan parlamentin täysistunnossa.

Asiasta on saatu kovin kiihkeä keskustelu aikaan, joko tahallisesti tai tahattomasti väärin ymmärtämällä. Tämä on hyvin tyypillistä, kun puhutaan metsien käytöstä Suomessa. Uusittu RED-esitys ei kiellä minkäänlaista puun polttoa. Kyse on siitä, minkälaisen puun polttaminen voidaan laskea sisältyvän uusiutuvan energian tavoitteeseen ja millaista polttoa halutaan erikseen taloudellisesti tukea. Metsien biomassa on edelleen määritelmällisesti uusiutuvaa.

Metsät ovat paitsi biodiversiteetin koti myös hiilinielumme

Päästökaupan osalta puun poltto katsotaan päästöttömäksi koska on katsottu, että LULUCF- eli hiilinieluasetus huolehtii siitä, että tasapaino säilyy nielujen osalta. Luonnon monimuotoisuuden katoa ei tässä kohtaa ole kuitenkaan ajateltu. Ajatus siitä, että puunpoltto olisi hiilineutraalia on ontuva. Hakkuut pienentävät nielua ja tapa jolla ne Suomessa tehdään, heikentää luonnon monimuotoisuutta.

Kun pyrimme irti fossiilisista energianlähteistä, on ymmärrettävä, että niitä ei voida korvata kokonaisuudessaan metsillä. Metsät ovat paitsi biodiversiteetin koti myös hiilinielumme, joka sitoo hiiltä ja ilman vahvoja hiilinieluja emme voi koskaan onnistua hiilineutraaliuden tavoitteessa.

Metsien biomassan kestävyyskriteereissä on jotain pahasti pielessä, jos ne sallivat jopa 300 vuotta vanhojen puiden polttamisen, kuten Suomessa tiedetään tapahtuvan.

Energiapolttoon tulisi ohjautua pääsääntöisesti teollisuuden sivuvirtoja

Energiapolttoon tulisi ohjautua pääsääntöisesti teollisuuden sivuvirtoja. Yhtään hakkuita ei tulisi tehdä polton takia. Hakkuista polttoon sopivat ne risut ja oksat, joille ei löydy korkeamman jalostusasteen käyttöä.

Jos metsien biomassalla korvataan muita energianmuotoja, on huolehdittava, ettei sillä heikennetä nielua eikä luonnon monimuotoisuutta. Muuten menemme ojasta allikkoon, emmekä etene ilmastotyössä vaan pidennämme peittoa kuin hölmöläiset purkamalla toisesta päästä ja kutomalla toisesta päästä. Yhtään lisää uutta peittoa ei synny. 

Toinen merkittävä asia REDissä on se, että uusiutuvalle vedylle on saatava kestävä määritelmä. Vety voi tarjota meille tärkeän mahdollisuuden, mutta ainoastaan jos se on tuotettu ilmaston kannalta kestävästi. Vähän kuten sähkö. Sähkö-auto ei ole ilmastoteko, ellei sen kuluttamaa sähköä ole tuotettu kestävästi. Fossiilisilla tuotettu vety vie meidät ojasta allikkoon.

Jaa artikkeli

 

Lue myös

Seuraa minua somessa

Facebook
Twitter
Instagram