21.09.2017 | Silvia Modig Ilmasto

Kysymys Metsähallituksen hakkuuvirheestä Keuruulla

 

Metsähallitus on hakkuuvirheen takia kaatanut Keuruulla suojeltavaksi merkittyä, yli 100-vuotiasta metsää. Virheitä tapahtuu aina, mutta Metsähallituksen hakkuiden ympärillä on tällä hetkellä liikaa kysymysmerkkejä. Suojellun metsän kaataminen valtion mailla on suorastaan häpeällistä. Siksi jätin tänään alla olevan kirjallisen kysymyksen maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle:

Kirjallinen kysymys Metsähallituksen hakkuuvirheestä Keuruulla

Eduskunnan puhemiehelle

Metsähallitus on hakannut Keuruulla suojeltavaksi merkittyä 100–150-vuotiasta metsää. Keskisuomalainen-sanomalehden (20.9.2017) mukaan hakkuut väärältä alueelta on aiheuttanut kadonnut merkkinauha. Alue vapautui varuskuntakäytöstä, jonka jälkeen Metsähallitus suunnitteli hakkuita samalla alueella vuonna 2015. Silloin luontojärjestöjen mielenilmausten jälkeen hakkuut keskeytettiin, ja metsistä erotettiin suojeltavat alueet. Nyt siis Metsähallitus on hakkuuvirheen vuoksi hakannut suojeltavaksi tarkoitettua vanhaa metsää.

Suomi on sitoutunut noudattamaan YK:n biodiversiteettisopimusta, jonka mukaan maamme metsistä tulisi suojella vähintään 17 prosenttia. Suomen metsistä on tällä hetkellä suojeltu n. 12 prosenttia, mutta ne sijaitsevat pääosin pohjoisessa. Etelä-Suomen metsistä on suojeltu vain muutama prosentti. Kun metsähallituslaki hyväksyttiin eduskunnassa keväällä 2016, kirjattiin myös Metsätalous Oy:tä säätelevään lakiin yhtiön yhteiskunnalliset velvoitteet. Niihin kuuluu mm. biologisen monimuotoisuuden suojelu ja lisääminen. Siksi Keuruun virheellisiä hakkuita – vaikka ovatkin pinta-alaltaan verrattain pienet – ei voi hyväksyä.

Samaan aikaan Metsähallitus on myös suunnittelemassa hakkuita Pohjois-Pohjanmaalla Oulujärven virkistyssaarilla, jotka kuuluvat Natura-alueeseen ja Unescon Geopark-verkostoon. Tällaiset hakkuut heikentävät kansalaisten luottamusta Metsähallitukseen ja sitä kautta valtioon yhteisen kansallisomaisuuden hoidossa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Toimiiko Metsähallitus ja Metsätalous Oy yhteiskunnallisen velvoitteen mukaisesti, ja miten Metsähallituksen ja Metsätalous Oy:n yhteiskunnallisen velvoitteen toteutumista valvotaan?

Miten hallitus aikoo varmistaa, että arvokkaita metsiä ei enää kaadeta?

Miten voidaan palauttaa kansalaisten luottamus siihen, että Metsähallitus hoitaa valtion metsiä parhaalla mahdollisella tavalla?

Jaa artikkeli

 

Lue myös

Seuraa minua somessa

Facebook
Twitter
Instagram