14.07.2021 | Silvia Modig Ilmasto

Komission ilmastopaketissa on sekä hyvää että huonoa

 

Kuva: Touko Hujanen

Nyt se on ulkona. Euroopan komissio julkisti tänään historiallisen suuren ilmastolakipakettinsa. Valtava paketti on tiekartta, jonka tarkoituksena on tehdä EU:n ilmastolaista ja hiilineutraaliustavoitteesta todellisuutta.

Euroopan unioni on sitoutunut lain tasolla olemaan hiilineutraali viimeistään vuonna 2050. Hiilineutraaliustavoite tarkoittaa isoja rakenteellisia uudistuksia.

Niitä on tulossa useille sektoreille, esimerkiksi päästökauppaan, uusiutuvaan energiaan ja maankäyttöön.

Paketin tarkempaan ruotimiseen menee vielä hyvä tovi. Ajattelin kuitenkin nostaa esiin muutaman keskeisen huomion.

Ilmastotoimien jarrutteluun ei ole varaa

Ilmastokriisi on tosiasia, ja aika on loppumassa. Meillä ei ole varaa ratkaisuihin, jotka vahingoittavat ilmastoa, luonnon monimuotoisuutta tai heikentävät sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa ilmastotoimien jarrutteluun. Komission paketti on askel oikeaan suuntaan, mutta tavoitteita tulee kiristää matkan varrella.

Tarvitsemme oikeudenmukaisen ilmastosiirtymän

Komissio esittää päästökaupan laajentamista meriliikenteeseen ja tieliikenteelle sekä rakennuksille omaa päästökauppajärjestelmäänsä. Oikeudenmukaista vihreää siirtymää tukemaan komissio ehdottaa sosiaalista ilmastorahastoa eli Social Climate Fundia.

Olemme vasemmistossa vaatineet sosiaalisesti oikeudenmukaisesta ilmastosiirtymää alusta asti, ja on tietenkin erittäin hyvä, että tämä viesti on kuultu myös komissiossa.

Rakenneuudistuksia ja EU:n rahoitusta tarvitaan, jottei vihreä siirtymä kurita eniten niitä, jotka jo muutenkin kamppailevat toimeentulosta, vaan ratkaisut luovat uusia työpaikkoja ja kestävämpää elämää kaikille. Sosiaalinen ilmastorahasto on hyvä väline tähän, ja sen riittävyydestä on huolehdittava.

Fossiilisten polttoaineiden käyttöä ei pidä tukea yhtään enempää

Komissio esittää teollisuudelle jaettavista ilmaisista päästöoikeuksista luopumista asteittain. Siirtymäaika on vuoteen 2035 saakka. Tätä siirtymää tulee vauhdittaa, ja ilmaisjaoista on luovuttava nopeammalla aikataululla. Emme voi tukea fossiilisten polttoaineiden käyttöä enää yhtään pidempään.

Hyvää on se, että komissio esittää fossiilisten polttoaineiden verotuksen kiristämistä. Vuodesta 2035 alkaen uusien autojen on oltava päästöttömiä. Käytännössä tämä tarkoittaa uusien fossiilisia polttoaineita käyttävien polttomoottoriautojen myynnin päättymistä.

EU-tason ilmastotoimet ovat Suomen etu

Suomessa on nyt puhuttu paljon siitä, mikä paketissa on kiistanalaista tai huonoa. EU-tason ilmastotoimet ovat kuitenkin myös Suomen etu. Ilmastokriisi ylittää kansalliset rajat, emmekä selviä siitä ilman yhteisiä toimia. Kaikki EU-maat eivät ole yhtä sitoutuneita ilmastotoimiin kuin Suomi. EU-tason politiikka kirittää kaikkia. Suomessa on paljon ilmasto-osaamista, ja sille tulee olemaan lähivuosina paljon kysyntää.

Kestävä metsätalous on mahdollisuus

Suomessa keskustelua on herättänyt varsinkin EU:n metsäpolitiikka.

EU-sääntelystä on turhaan maalattu melko yksipuolisia uhkakuvia. Esimerkiksi tänään julkistetun maankäyttöä ja metsätaloussektoria koskevan LULUCF-asetuksen nielutaakanjaon laskentamalli keventää Suomen nielutavoitetta, vaikka esitys kasvattaa unionin kokonaisnielua. Suomen nielutavoite vaikuttaa pieneltä, ja unionin kokonaistavoitekin on riittämätön. Tärkeää onkin jatkoneuvotteluissa lähteä parantamaan LULUCF-asetusta.

Uskon, että metsätaloutta voidaan tehdä tavalla, joka ottaa huomioon niin ilmaston, luonnon monimuotoisuuden kuin suomalaisten työpaikatkin. Suomella olisi mahdollisuus toimia tässä suunnannäyttäjänä. Vastuullista politiikkaa on pitää huolta suomalaisista työpaikoista, eikä ilmaston kannalta välttämättömien uudistusten jarruttaminen ole sitä.

Kaiken on oltava linjassa Pariisin sopimuksen kanssa

Ilmastolakipaketin kaikkien osien on oltava linjassa Pariisin ilmastosopimuksen, EU:n ilmastolain ja EU:n biodiversiteettistrategian kanssa.

Muuten olemme tilanteessa, jossa yhtäällä edistetään ja rahoitetaan ilmastotoimia ja toisaalla niitä vesitetään. Tarvitsemme ratkaisuja, jotka kuuntelevat tiedettä, eivätkä lobbausta.

On hyvä muistaa, että kyse on komission esityksistä tässä vaiheessa. Ilmastolakipaketin käsittely alkaa Euroopan parlamentissa syksyllä. Näistä lainsäädäntöesityksistä neuvotellaan Euroopan parlamentin, komission ja jäsenmaiden kesken tulevien vuosien aikana.

Tulen olemaan neuvottelijana esimerkiksi päästökaupan uudistamista koskevassa lakialoitteessa.

Jaa artikkeli

 

Lue myös

Seuraa minua somessa

Facebook
Twitter
Instagram