16.05.2016 | Silvia Modig Ilmasto

Kiertotaloudessa(ko) ratkaisu ympäristö- ja talouskriiseihin

 

Kiertotalous tarkoittaa siirtymistä kertakäyttökulttuurista resurssien tehokkaampaan käyttöön. Kiertotaloudessa ei ajatella raaka-aineita ja jätteitä, vaan kaikki materiaali ja energia kiertää käytöstä käyttöön. Materiaalin ja resurssien arvo säilyy taloudessa mahdollisimman kauan, ja jätteen synty minimoidaan. Tämä ei tarkoita pelkästään roskien lajittelua, vaan laajemmin asioiden uusiokäyttöä ja jakamista, korjausta, huoltoa sekä uusien tuotteiden valmistamista materiaalista, jota olemme tottuneet pitämään jätteenä.

Hallituksen hehkuttama biotalous on eri juttu – esimerkiksi puun polttaminen metsästä energiaksi ei ole kiertotaloutta.

Euroopan unioni julkisti talvella oman kiertotalouspakettinsa. Tavoitteena on kirjata ylös EU-tason keinoja, joilla Euroopan tasolla voidaan edistää siirtymistä suljettuun kiertoon. Tämä paketti on paraikaa eduskunnassa käsiteltävänä. Me ympäristövaliokunnassa saimme oman työmme asian tiimoilta valmiiksi viime viikolla. Kuulimme lukuisia asiantuntijoita, ja olimme yksimielisiä lausunnossamme, joka on luettavissa eduskunnan sivuilla.

Kiertotalouden osalta on paljon liikkeellä ideoita ja toiveita, mutta konkreettiset esitykset ovat vielä vähissä. Tällä hetkellä voitolla onkin vielä positiivinen fiilis: kiertotaloudessa kaikki voittaa! Kiertotalouden hyödyt valjastamalla voimme parantaa kilpailukykyä, luoda uusia työpaikkoja ja laadukasta talouskasvua – ja samalla huolehtia maapallon kestokyvystä.

Jotta kiertotalous pääsee kukoistamaan, tarvitaan kunnianhimoinen tavoitetaso, ripeä toimeenpano ja konkreettisia taloudellisia ohjauskeinoja. Siirtyminen kiertotalouteen tarkoittaa erittäin suurta muutosta tutuissa tavoissamme. Tarvitaan joustavuutta ja avointa mieltä talousjärjestelmään, kulutukseen ja sääntelyyn.

Kotimaisen lainsäädännön keinoin kiertotaloutta voi edistää jo nyt esimerkiksi luopumalla ympäristölle haitallisista tuista ja siirtymällä tukemaan ympäristölle hyödyllisiä asioita. Julkisten hankintojen merkitys uuden kokeilemisessa kasvaa. Myös ravinteiden kierrätys maataloudessa on tärkeää.

Yksi iso Euroopan laajuinen ongelma on tuotteiden ennenaikainen vanhentaminen. On käsittämätöntä, että samaan aikaan kun elämme yli varojemme luonnonvarojen käytössä, on monia laitteita ohjelmoitu hajoamaan tietyn ajan sisällä – vain jotta ostaisimme uuden. Vasemmistoliitto on esittänyt pidempiä takuuaikoja EU-tasolla, ja nyt sama tavoite on nostettu esiin myös komission kiertotalouspaketissa. Hienoa!

Jaa artikkeli

 

Lue myös

Seuraa minua somessa

Facebook
Twitter
Instagram