05.03.2019 | Silvia Modig Ilmasto

Kaivoslakia uudistettava ympäristön, ei yritysten eduksi

 

Eduskunta käsittelee kaivoslain kahden pykälän muutosta, joiden myötä ympäristöselvitysten ei tarvitsisi olla tehtynä, kun lupahakemus jätetään. Tällä hetkellä ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja Natura-arviointi täytyy olla tehtyinä, kun halutaan jättää lupahakemus malminetsintää tai kaivoksen avaamista varten – jos hallituksen esitys menee läpi, voidaan selvitykset tehdä myöhemmässä vaiheessa.

Tämä lakimuutos vie kaivoslakia täysin väärään suuntaan. Ympäristövaikutusten arvioinnin koko idea on, että voidaan etukäteen kartoittaa suunnitelman vaikutukset ympäristölle, ja antaa tietoa ympäristön kannalta parhaasta vaihtoehdosta. Jos hallituksen esittämät pykälämuutokset hyväksytään, kaivoksen toteuttamistapa on jo valittuna ennen kuin ympäristövaikutusten arvioinnin pitää olla valmis. Ympäristövaliokunnassa kävi täysin selväksi, että tämä lakimuutos vetäisi maton ympäristövaikutusten arvioinnin alta, ja kärsijäksi joutuu ympäristö ja paikalliset asukkaat.

Kaivoslainsäädäntömme tarvitsee korjaamista, se on selvä. Suunta vain on nyt väärä. Luonnonvarojen käyttöä säätelevien lakien täytyy turvata luonnon säilyminen puhtaana, ei ensisijaisesti sujuvoittaa kaivosyritysten toimintaa.

Laki on myös niin luokattoman huonosti valmisteltu, ettei sitä olisi pitänyt ikinä päästää valiokunnista eteenpäin. Ympäristövaliokunnan lausunnossa moititaan harvinaisen suorasanaisesti lain valmistelua: ”Lausuntokierroksen puuttumisen johdosta hallituksen esitys on myös jäänyt teknisesti viimeistelemättömäksi. Esitys sisältää runsaasti kirjoitusvirheitä, viittaukset eduskunnan asiakirjoihin ovat teknisesti virheellisiä, rinnakkaisteksti on virheellinen, pykäliin sisältyy sekä asia- että teknisiä virheitä ja perustelut ovat sisäisesti ristiriitaiset.”

Hallitus perustelee esitystään sillä, että yritysten etuoikeus malmiesiintymään säilyisi lupaprosessin aikana, vaikka ympäristöselvitykset toimitettaisiin myöhässä. Kuitenkin pykälien muuttamisella on asiantuntijoiden mukaan myös ympäristövaikutuksia. Tästäkin ympäristövaliokunta antaa hallitukselle kritiikkiä lausunnossaan: ”Valiokunta pitää perusteluja tältä osin harhaanjohtavina ellei suorastaan virheellisinä, koska samalla korostetaan sitä, ettei esitys vaikuta mihinkään muuhun kuin etuoikeuden saamiseen. Hallituksen esityksen tarkoitusta on myös vaikeaa ymmärtää, kun perustelut ovat sisäisesti ristiriitaiset.”

On häpeällistä, jos näin epäonnistunut muutos viedään läpi. Käsittely eduskunnassa etenee niin, että ensi viikolla pääsemme äänestämään näiden kahden pykälän hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Minun mielestäni on täysin selvää, että ne tulee hylätä.

Nyt pitäisi päinvastoin lähteä uudistamaan koko kaivoslainsäädäntöä niin, että paikallisten ihmisten ja ympäristön näkökulmat huomioidaan nykyistä paremmin. Maaperän rikkauksien on oltava yhteistä kansallisomaisuuttamme. Päätösvalta kaivoksen sijoittumisesta tulee olla kuntalaisten arvioitavissa ja päätettävissä. Luonnonsuojelualueille ei tule myöntää kaupalliseen toimintaan tähtääviä lupia.

Jaa artikkeli

 

Lue myös

Seuraa minua somessa

Facebook
Twitter
Instagram