Avainsana: Metsähallitus

METSÄHALLITUKSEN TULOSTAVOITTEEN NOSTO EI SAA JOHTAA LISÄHAKKUISIIN

Metsien hakkuumäärät ovat aivan olennaisia Suomen ilmastotavoitteiden tavoittamisen kannalta. Lisääntyvät hakkuut pienentäisivät metsän hiilivarastoa eli puihin sitoutunutta hiiltä ja heikentävät hiilinielua eli hiilen sitoutumista pois ilmakehästä. Myös biodiversiteetti heikkenee hakkuiden lisääntyessä.

Siksi onkin aivan välttämätöntä, ettei hallituksen päätös nostaa Metsähallituksen tulostavoitetta lisää samalla myös hakkuita.

Lue loppuun
Share

Saamelaisten oikeudet sivussa Metsähallituslaista

Eduskunnassa käsitellään lakia Metsähallituksen uudelleen organisoinnista. Esitys on monella tavalla ongelmallinen, erityisesti Metsähallituksen metsätalousliiketoiminnan yhtiöittämisen ja hämärän kolmannen taseen vuoksi. Metsähallitus hallinnoi valtavaa omaisuutta, liki kolmannesta Suomen pinta-alasta; talousmetsiä, soita ja luonnonsuojelualueita. Vasemmistoliitto vastustaa yhtiöittämistä ja luontopalveluiden toimintaedellytysten heikentämistä.

metsahallitus_wp

Yhtiöittämistä perustellaan EU-direktiivillä. Kuitenkin Euroopan komission vastauksessa vasemmiston europarlamentaarikko Merja Kyllösen kysymykseen sanottiin selvästi, ettei osakeyhtiömuotoa edellytetä. Suomen kannalta tavoitteet voitaisiin toteuttaa paremmin muilla järjestelyillä kuin osakeyhtiönä. Mielestäni luonto on liian tärkeä riskeerattavaksi voitontavoittelulle.

Metsähallituslaki on puutteellinen myös saamelaisten oikeuksien osalta, ja laista uhkaavat jäädä tyystin pois saamelaisten oikeuksia koskevat maininnat. Tähän myös eduskunnan perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota, ja hallitus toimisi viisaasti, jos se ottaisi tämän huolen vakavasti. Lue loppuun

Share

© 2021

Theme by Anders NorenUp ↑