Eduskunnassa käsitellään lakia Metsähallituksen uudelleen organisoinnista. Esitys on monella tavalla ongelmallinen, erityisesti Metsähallituksen metsätalousliiketoiminnan yhtiöittämisen ja hämärän kolmannen taseen vuoksi. Metsähallitus hallinnoi valtavaa omaisuutta, liki kolmannesta Suomen pinta-alasta; talousmetsiä, soita ja luonnonsuojelualueita. Vasemmistoliitto vastustaa yhtiöittämistä ja luontopalveluiden toimintaedellytysten heikentämistä.

metsahallitus_wp

Yhtiöittämistä perustellaan EU-direktiivillä. Kuitenkin Euroopan komission vastauksessa vasemmiston europarlamentaarikko Merja Kyllösen kysymykseen sanottiin selvästi, ettei osakeyhtiömuotoa edellytetä. Suomen kannalta tavoitteet voitaisiin toteuttaa paremmin muilla järjestelyillä kuin osakeyhtiönä. Mielestäni luonto on liian tärkeä riskeerattavaksi voitontavoittelulle.

Metsähallituslaki on puutteellinen myös saamelaisten oikeuksien osalta, ja laista uhkaavat jäädä tyystin pois saamelaisten oikeuksia koskevat maininnat. Tähän myös eduskunnan perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota, ja hallitus toimisi viisaasti, jos se ottaisi tämän huolen vakavasti. Continue reading

Share