Hyvää maailman ympäristöpäivää! Olin tänään pitämässä Vasemmistoliiton puheenvuoron seminaarissa, joka käsitteli luonnon monimuotoisuutta talous- ja kaupunkimetsissä. On selvää, että luonnon monimuotoisuutta on parannettava myös suojelualueiden ulkopuolella. Mutta lisäksi Etelä-Suomen metsien suojelua on lisättävä, se on aivan liian alhaisella tasolla.

Tällä hallituskaudella metsä on valitettavasti nähty vain puutuotantopeltona. Sipilän hallituksen biotaloushuuma on vienyt väärään suuntaan yleistä suhtautumista metsiin. Välillä tuntuu, että kaikki ongelmat halutaan ratkaista käyttämällä metsää vielä vähän enemmän. Seuraavan hallituksen pitää viipymättä tehdä ne lainsäädäntömuutokset, mitä tarvitaan, jotta luonnon monimuotoisuuden hupeneminen loppuu. Continue reading

Share