SILVIA MODIG (f. 1976) är medlem av stadsfullmäktige. Hon är också medlem av stadsmiljönämnden och ordförande för miljö- och tillståndssektionen. Modig är styrelseordförande för Finlands biblioteksförening och vice ordförande för Finlands hyresgästsförening (Vuokralaiset ry). Tidigare har hon bland annat varit ordförande för Helsingfors vänsterförbunds fullmäktigegrupp och ordförande för Oranssi ry. Till yrket är Modig journalist. 


Jämlikhet och jämställdhet är det viktigaste i politiken för mig. Jag vill ha ett samhälle där var och en får leva fritt som sig själv, där var och en har möjligheten att förverkliga sitt fulla potential oberoende av sin bakgrund och som tar hand om alla sina medlemmar. Jag arbetar för ett samhälle där vi alla är jämlika med varandra. 

Det viktigaste jag har lärt mig i politiken är kraften av samarbete. Det kräver skicklighet att stå bakom sina värderingar och samtidigt göra fungerande kompromisser med andra. Utgångspunkten för allt är att verkligen bli insatt i de frågor som behandlas. Politikens vardag består av långa möten och sena kvällar med enorma pappershögar. Stora och synliga prestationer är sällsynta men då de kommer är det alltid ett fungerande samarbete som ligger bakom. 

Valteman

Mänskliga rättigheter!

Den europeiska unionen är världshistoriens mest framgångsrika fredsprojekt. Det hotas nu av ytterhögern, som är på uppgång runtom i Europa. Det bästa sättet att upprätthålla freden är att öka jämlikheten och minska på de upplevelser av utanförskap som föder förtvivlan. Det här görs till exempel genom att skapa nya arbetsplatser. Samtidigt måste EU försvara de mänskliga rättigheterna, det odelade människovärdet och rättsstatsprincipen.

Klimatet!

Klimatuppvärmningen är ett hot, men också en möjlighet. Europa behöver en Green New Deal, ett program för klimatvälfärd, som skapar nytt arbete genom att minska på utsläppen. EU måste under följande valperiod skapa lika mycket miljö- och klimatvänliga arbetsplatser i Europa som det bor människor i Finland. Det här ska göras genom att satsa på utbildning, forskning, nya järnvägar, innovationer och produktutveckling.

Ett välmående Europa!

Välfärden i Europa beror framför allt på en sak: skatteinkomsterna. I detta nu förlorar EU:s medlemsländer flera hundra miljarder euro i skatteinkomster som en följd av aggressiv skatteplanering och skattesmitning. De här pengarna minskar direkt budgetmedlen för hälsovård, äldreomsorg, utbildning och socialskydd. De här skatteläckorna måste täppas till. Välfärden får inte vara ett privilegium för de förmögna, utan den tillhör alla.