Maailmanlaajuisesti mitattuna Euroopan unioni on ilmastoinnovaatioiden ja luonnonsuojelun edelläkävijä. Jotta voimme pysäyttää ilmaston lämpenemisen kriittiseen 1,5 asteeseen, on meidän kuitenkin tehtävä vielä paljon enemmän. Ilmastonmuutoksen torjunnassa avainasemassa on, että se ratkaistaan yhteiskunnallisesti oikeudenmukaisesti – muuten osattomuuden tunne lisääntyy ja vastakkainasettelu kasvaa.

Eurooppa tarvitsee Green New Dealin, ilmastohyvinvoinnin investointipaketin, jolla luodaan uutta työtä uusilla ilmastoratkaisuilla. Green New Dealin avulla voidaan panostaa niin uusiin raiteisiin, koulutukseen, tutkimuksiin, innovaatioihin kuin tuotekehittelyyn. Paketti voidaan rahoittaa esimerkiksi keräämällä unionin alueella haittaveroja kuten lentoveroa, hiilitulleja tai muoviveroa. Vasemmistoliiton tavoite on lisätä eurovaalikauden aikana Eurooppaan Suomen väkiluvun verran ympäristö- ja ilmastoystävällisiä työpaikkoja.

Samalla EU:n tulee kiristää päästövähennystavoitteitaan ja asettaa aikataulu sille, milloin EU:n on oltava täysin vapaa fossiilisista polttoaineista. Tämä luo polun ja näkymän myös yksityiselle rahalle, joka ohjaa investointeja oikeisiin kohteisiin.

Ilmaston lämpeneminen pakottaa yhteiskuntamme muuttumaan. Se tarkoittaa, että ylikulutukseen perustuvan talousjärjestelmämme ja saastuttavan kertakäyttökulttuurin on muututtava. Tätä vaativat myös tutkijat. Green New Dealin avulla koko maailmaa uhkaava ilmastonmuutos voidaan kääntää mahdollisuudeksi. Sen avulla yhteiskunnasta voidaan myös rakentaa aiempaa oikeudenmukaisempi.