Tekijä: Meri (Page 2 of 3)

Naisten oikeuksien päivä

Tänään vietetään kansainvälistä naistenpäivää. Ruusuja enemmän toivoisin tänään aitoa työtä naisten oikeuksien edistämiseksi. Tämän viikkoinen keskustelu naisvaltaisen varhaiskasvatusalan häpeällisestä palkkatasosta on jälleen näyttänyt, että sukupuolten tasa-arvo ei ole valmis. Järjestöt ovat muistuttaneet naistenviikoksi nimeämänsä viikon aikana myös naisiin kohdistuvasta väkivallasta, yhdestä Suomen sitkeimmistä ihmisoikeusongelmista.

Järjestöjen esiin tuomat luvut ovat pysäyttäviä: Joka kolmas suomalainen nainen on joutunut kumppaninsa pahoinpitelemäksi. 50 000 suomalaisnaista kokee seksuaalista väkivaltaa vuosittain. Viime vuonna 12 naista kuoli parisuhdeväkivallan seurauksena.

Joka syksy vuosien ajan olen tehnyt eduskunnan budjettikäsittelyn alla talousarvioaloitteen turvakotipaikkojen tuomiseksi vaadittavalle tasolle. Valitettavasti vielä on pitkä matka kuljettavana siihen, että Suomi täyttäisi kansainväliset velvoitteensa. Lue loppuun

Share

Äitiyslaki on lapsen etu

Täysistunto saa tänään käsiteltäväkseen kansalaisaloitteen äitiyslain säätämiseksi. Lakivaliokunta päätyi kannattamaan kansalaisaloitteen hyväksymistä. Kun täysistunto asettuu samalle kannalle, otamme taas pienen askeleen kohti yhdenvertaisuutta.

Äitiyslaissa on käytännössä kyse siitä, että naispari, joka päättää lähteä hedelmöityshoitoihin yhdessä, tunnustetaan yhdessä lapsensa vanhemmiksi. Nykytilanne tarkoittaa sitä, että vaikka naispari on yhdessä halunnut vanhemmiksi ja aloittanut yhdessä hedelmöityshoidot, on ainoastaan synnyttävä osapuoli automaattisesti lapsen äiti lapsen syntyessä. Toisen äitiys on mahdollista vahvistaa vasta syntymän jälkeen sisäisen adoption kautta. Eri sukupuolta olevilla hedelmöityshoidon kautta vanhemmiksi tulevilla tilanne on toinen: suostumuksensa hedelmöityshoitoon antanut mies on isyyslain mukaan lapsen isä, ja syntyvällä lapsella voi olla kaksi oikeudellista vanhempaa jo lapsen syntyessä.

Kansalaisaloitteen esittämä muutos tarkoittaisi sitä, että lapsella olisi oikeus vanhempiinsa heti syntymästään ja vanhemmilla velvollisuutensa ja oikeutensa lapseen heti syntymästä. Kyse on yhdenvertaisuudesta ja lapsen edusta. Lue loppuun

Share

Kirjallinen kysymys turvapaikanhakijan palauttamisesta kesken työlupaprosessin

Jätin tällä viikolla sisäministeri Risikolle kirjallisen kysymyksen kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden henkilöiden käännyttämisestä kesken työlupaprosessin. Viime aikoina julkisuuteen on noussut useita tapauksia, joissa Suomessa laillisesti työllistynyt ulkomaalainen on pakkotoimin poistettu maasta tai maastapoistamista on valmisteltu ottamalla henkilö säilöön, vaikka työperusteisen oleskelulupahakemuksen käsittely on ollut kesken. Käännytyspäätös on perustunut täytäntöönpanokelpoiseen kielteiseen turvapaikkapäätökseen.

Työllä itsensä elättävän, yhteiskuntaan kiinnittyneen ja hyvin todennäköisesti työntekijän oleskeluluvan saavan ihmisen noutaminen työpaikalta, sulkeminen säilöönottokeskukseen ja viime kädessä lennättäminen voimakeinoja käyttäen sota-alueelle on sekä epäinhimillistä että typerää. Lue loppuun

Share

Hallitus rankaisemassa seuraavaksi kimppa-asujia

Helsingin suurin ongelma on asumisen liian korkea hinta. Huutavin pula on kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista. Lisähaastetta tuo Helsingin valtava kasvuvauhti: uudessa yleiskaavassa varaudutaan jopa 200 000:een uuteen asukkaaseen vuoteen 2050 mennessä. Kun kysyntää on enemmän kuin tarjontaa, nostaa se hintoja. Helsinki ei myöskään ole osannut tehdä tarpeeksi vahvaa tonttipolitiikkaa ja käyttää kaupungin käsissä olevia keinoja. Suunta on nyt parempi, rakentaminen on vilkastunut. Mutta vaikka Helsinki pääsee asuntotuotantotavoitteeseensa, sekä määrällisesti että laadullisesti, tarvitaan myös hallitukselta ymmärrystä kaupunkien asuntotilanteesta ja keinoja, jotka helpottavat tilannetta.

Nyt hallitus sen sijaan esittää asumistukeen uusia heikennyksiä. Esitys on kaikkea muuta kuin hallitukselta tarvittaisiin. Lue loppuun

Share

Saatavuusharkinnan poisto on myös ihmisoikeuskysymys

Eduskunta käsittelee keskiviikkona lähetekeskustelussa kannattamaani, yli sadan kansanedustajan allekirjoittamaa lakialoitetta saatavuusharkinnan poistamiseksi. Saatavuusharkinta tarkoittaa työperäisen oleskeluluvan myöntämisen yhteydessä tehtävää arviota siitä, onko tehtävään löydettävissä henkilöä EU- ja ETA-alueelta.

Aloite on nostattanut etukäteen värikästä keskustelua. Aihetta on seurattu tarkkaan ay-järjestöissä, joissa on ensi käden tuntumaa työmarkkinoiden haasteisiin ja ongelmakohtiin. Ay-liikkeen päivittäinen urakointi työntekijöiden oikeuksien puolustamiseksi on mittaamattoman arvokasta.

Läpi poliittisen vasemmiston ja ammattiyhdistysliikkeen paiskitaan töitä työntekijöiden ja solidaarisuuden puolesta. Kuten muussakin politiikassa, on täysin normaalia, että toisinaan on erilaisia mielipiteitä siitä, mitkä ovat oikeita keinoja yhteisten tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi. On lukemattomia asioita, joista puolueiden sisäisesti vallitsee erilaisia näkemyksiä. Näin kuuluukin olla. Lue loppuun

Share
« Older posts Newer posts »

© 2021

Theme by Anders NorenUp ↑