På svenska

Silvia Modig!

Jag är Silvia Modig, 42-årig riksdagsledamot och journalist från Helsingfors, stadsfullmäktigeledamot, samt medlem av stadsstyrelsen.

Viktiga politiska teman för mig är miljöfrågor, jämställdhet, bostadspolitik och ökandet av medborgarnas påverkninsgmöjligheter. Jag tror på röd-grönt samarbete och en ny politisk kultur, där en bra idé är viktigare än färgen på partiboken. Vi behöver mer fria okommersiella gemensamma utrymmen och ett öppnare förhållningsätt till nya ideer och förslag.

Valteman

  • Hem till ett rimligt pris
  • Kloka klimatbeslut
  • En livlig stad

Hem till ett rimligt pris

Helsingfors största problem är att boendet kostar för mycket. Det finns ett speciellt stort behov av hyresbostäder till ett rimligt pris.

Det är viktigt att vi bygger tillräckligt med nya bostäder men enbart ett ökande antal bostäder kommer inte att hålla priserna på en rimlig nivå. Med en stark tomtpolitik kan staden se till att det skapas även rimligt prissatta bostäder.

Vi behöver nya verkliga allmännyttiga aktörer på bostadsmarknaden. Då en grupp människor bygger på sina egna betingelser (sk gruppbyggande) kan det minska kostnaderna och producera nya allternativ till bostads produktion.

Kloka klimatbeslut

Det finns få planeter som lämpar sig för människor. Klimatförändringen är ett problem som vi måste lösa.

Staden har en betydande roll i att stoppa klimatförändringen. Helsingfors bör bygga goda kollektivtrafikförbindelser och ett gott nätverk av cykelvägar. Biljettpriserna i kollektivtrafiken måste vara förmånliga. I tillägg till stadscyklarna behöver vi nya tjänster för att kunna samåka mer.

Helsingfors växer i rasande takt. Det ger en möjlighet att bygga en energieffektiv och energismart stad. Skolorna, daghemmen och arbetsplatserna bör föredra ekologisk och nära producerad vegetarisk kost i sitt matutbud.

En livlig stad

En stad väcks till liv av dess invånare. Den är mångkulturell och mångfaldig. En livlig stad innehåller skogar och grönområden, utomhuskonserter, gatukonst, pop-up-lopptorg och odlingslådor.

Det måste finnas utrymme i staden för verksamhet som helsingforsarna självmant vill syssla med. Det behövs offentliga utrymmen där man kan vara och göra, både ensam eller tillsammans.

Staden bör erbjuda fria arbetsutrymmen och kostnadsfritt internet till stadsborna. Att temporärt kunna använda stadens utrymmen hjälper de kreativa branscherna och detta måste utvecklas.


Valdag söndagen den 9 april 2017

Förhandsröstning i Finland mellan 29 mars och 4 april 2017

Förhandsröstning utomlands mellan 29 mars och 1 april 2017

Du bestämmer rösta!


Ta kontakt!

Silvia Modig
silvia.modig(at)eduskunta.fi