SILVIA MODIG (f. 1976) är riksdagesledamot bosatt i Helsingfors, vice ordförande för riksdagens miljöutskott och medlem av stadsfullmäktige. I lokalpolitiken är hon medlem av stadsmiljönämnden och ordförande för miljö- och tillståndssektionen. Modig är styrelseordförande för Finlands biblioteksförening och vice ordförande för Finlands hyresgästsförening (Vuokralaiset ry). Tidigare har hon bland annat varit ordförande för Helsingfors vänsterförbunds fullmäktigegrupp och ordförande för Oranssi ry. Till yrket är Modig journalist. 


Jämlikhet och jämställdhet är det viktigaste i politiken för mig. Jag vill ha ett samhälle där var och en får leva fritt som sig själv, där var och en har möjligheten att förverkliga sitt fulla potential oberoende av sin bakgrund och som tar hand om alla sina medlemmar. Jag arbetar för ett samhälle där vi alla är jämlika med varandra. 

Det viktigaste jag har lärt mig i politiken är kraften av samarbete. Det kräver skicklighet att stå bakom sina värderingar och samtidigt göra fungerande kompromisser med andra. Utgångspunkten för allt är att verkligen bli insatt i de frågor som behandlas. Politikens vardag består av långa möten och sena kvällar med enorma pappershögar. Stora och synliga prestationer är sällsynta men då de kommer är det alltid ett fungerande samarbete som ligger bakom. 

Valteman

Klimatförändringen

Alarmerande. Den kritiska stunden. Nu eller aldrig. De här uttrycken hörs ofta då klimatspecialister talar och inte utan orsak: för att vis ska kunna behålla beboeliga livsomständigheter på jorden måste vi förändra både klimatpolitikens riktning och vår livsstil i Finland. Enligt experter skulle en två graders värmeökning leda till massivt lidande på en global skala. Därmed måste vårt mål vara att klimats uppvärmning inte överstiger 1,5 grader. Det är fortfarande möjligt men kräver handlig.

Förenklat är detta vad som krävs: Vi måste snabbt minska utsläpp av växthusgaser i atmosfären och öka absorberingen av koldioxid i jord och växter. Även om det är viktigt att minska utsläpp är frågan om att öka kolförråd av central betydelse. Att lagra koldioxid i ett kolförråd innebär att kol planlagt lagras i exempelvis träd, jordsmån och våtmarker. I stället för att sträva efter kolneutralitet bör vi eftersträva så kallad nettokolnegativitet. Det innebär att Finland på 2030-talet lagrar mer kol från atmosfären än vi släpper ut. Det här är ett helt möjligt mål men kräver beslutsfattare som förbinder sig till äkta ekologisk återuppbyggning. 

Jag vill att kommande generationer har en möjlighet att lita på framtiden istället för att stadigt behöva känna sig rädda, ångestfyllda och osäkra. Jag vill att Finland gör sitt allt för att hejda klimatförändringen såväl här som runtom världen. Jag har arbetat för att uppnå detta såväl som fullmäktigeledamot vid Helsingfors stad som i riksdagens miljöutskott och jag kommer att arbeta för detta även i framtiden. En säker framtid tillhör alla, inte endast de få. 

Boende till ett skäligt pris

Föreställ dig ett hem där det är gott att leva. Ett hem där det finns tillräckligt med plats, som ligger på ett skäligt avstånd från arbetsplatsen eller skolan och vars kostnad lämnar pengar till andra behov. För många är detta en självklarhet men speciellt i Helsingfors så är det inte det. På grund av de höga boendekostnaderna i huvudstaden måste alltför många bo för trångt, dyrt och på långt avstånd ifrån arbetsplatsen och andra platser som behöver besökas dagligen. Många arbetande helsingforsare måste lyfta bostadstöd eftersom inkomsten inte räckter till för de alltför höga levnadskostnaderna. De höga bostadskostnaderna i Helsingfors är också den största orsaken till fattigdom i staden. De höga kostnaderna bromsar också den ekonomiska tillväxten i hela landet eftersom kunniga och utbildade personer inte har möjlighet att flytta till Helsingfors efter jobb. 

Allt detta går att ändras på men det kräver politisk vilja och arbete. Boendekostnader är ingen naturlag utan går att påverka genom kommunernas mark- och tomtpolitik samt lagstiftning. För att förhindra att ojämlikheten ökar mellan olika bostadsområden är bostadsproduktion som stöds av staten och görs till ett skäligt pris av stor betydelse. Det är också den enda möjligheten att sänka kostnaderna för bostadsstöd som ligger på en orimlig nivå. Genom att ändra på byggbestämmelserna kunde samtidigt byggnadskostnaderna sänkas och bostäderna bli mer energieffektiva. Bostadspriserna för många bostäder skulle sjunka ifall vi skulle avstå ifrån de obligatoriska parkeringsplatserna. Varje bostad behöver inte heller sin egen bastu som både ökar priset och utsläpp. 

Boende till ett skäligt pris är en grundläggande rättighet som jag har arbetat för såväl som fullmäktigeledamot vid Helsingfors stad som i riksdagens miljöutskott och i arbetsgruppen för att förnya markbruks- och byggnadslagen och detta kommer jag att fortsätta med. Ett hem till skäligt pris tillhör alla, inte endast de få. 

 Jämlikhet

I can’t believe i still have to protest this shit. Den här meningen som cirkulerar på sociala medier med jämna mellanrum är även ofta på mina läppar. Enligt Finlands grundlag är människor jämlika inför lagen. I praktien realiseras inte den här principen för alla. Fortfarande på 2010-talet krävs sterilisering i samband med könskorrigering och hälften av befolkningen hotas med fängelse ifall de inte utför militärtjänst. Sexuella- och könsminoriteter möter fortfarande diskriminering. Medierna skiljer mellan fotboll och kvinnors fotboll. Ifall ditt namn inte låter ”finländskt” är det ofta en vånda att söka jobb. 

Som tur syns även förändringar mot det bättre. Den jämlika äktenskapslagen var en stor jämlikhetsvinst för mig och innebär att människor som jag äntligen kan gifta sig ifall de önskar det – eller gå igenom en grälsjuk skilsmässa. Det har gjorts mycket arbete för att förnya translagen och idag är vi många steg närmare att förändra lagen. Världen är ändå inte klar och mycket måste ännu göras för både detta och många andra ärenden. En säker och jämlik värld tillhör alla oberoende ålder, kön, förmögenhet, etnisk bakgrund eller sexualitet – för att uppnå detta vill jag arbeta även i framtiden.