Kirjallinen kysymys WHO:n tautiluokituksesta ja transihmisten asemasta

Jätin tänään hallitukselle kirjallisen kysymyksen WHO:n uusittua tautiluokitusta koskien. Maailman terveysjärjestö on viimein poistanut transsukupuolisuuden mielenterveyden häiriöiden joukosta uudistetussa kansainvälisessä tautiluokituksessa.

Ihmisen sukupuoli ei ole sairaus eikä vaadi hoitoa. Sen sijaan hoitamaton sukupuoliristiriita voi johtaa kärsimykseen.

Osasyynä transihmisten kärsimykseen on myös Suomen nykyinen translaki. On käsittämätöntä, että lisääntymiskyvyttömyyttä vaaditaan yhä Suomessa juridisen sukupuolen vahvistamisen ehtona. Lisäksi transihmiset joutuvat käymään läpi pitkän ja raskaan lääketieteellisen prosessin saadakseen sukupuoltaan vastaavat henkilöpaperit ja yhteiskunnan tunnustaman oikeuden elää itse kokemassaan sukupuolessa. Jatka lukemista ”Kirjallinen kysymys WHO:n tautiluokituksesta ja transihmisten asemasta”

Huovisen hienot jäähyväiset

Eduskunnan ja politiikan jättävä SDP:n kansanedustaja Susanna Huovinen on tehnyt lakialoitteen paperittomien henkilöiden välttämättömien terveyspalveluiden turvaamisesta. Tänään lähetekeskustelussa käsiteltävän aloitteen on allekirjoittanut edustaja kaikista eduskuntapuolueista perussuomalaisia lukuun ottamatta. Olen ylpeä saadessani olla mukana tukemassa edustaja Huovisen tärkeää viimeistä valtiopäivätoimea hänen viimeisenä päivänään kansanedustajana.

Lakialoitteessa ehdotetaan säädettäväksi laki kunnan velvollisuudesta järjestää eräitä terveydenhuollon palveluja eräille ulkomaalaisille henkilöille. Lailla turvattaisiin nykyistä paremmin oikeus välttämättömään huolenpitoon ja riittäviin terveyspalveluihin Suomessa oleskeleville kolmansien maiden kansalaisille, joilla ei ole oleskelulupaa tai joille on myönnetty tilapäinen oleskelulupa, mutta joilla ei ole oikeutta muihin julkisen terveydenhuollon palveluihin kuin kiireelliseen hoitoon. Tällaisia palveluja olisivat välttämättömiksi arvioitavat lyhytkestoiset terveyspalvelut, joita ovat raskauden ja synnytyksen hoitoon liittyvät palvelut sekä pitkäaikais- ja muiden sairauksien hoito silloin, kun hoidon arvioidaan olevan välttämätöntä. Alaikäisille tulisi järjestää kaikki tarvittavat terveydenhuollon palvelut saman laajuisina kuin niille alaikäisille, joilla on Suomessa kotikunta. Jatka lukemista ”Huovisen hienot jäähyväiset”

Pori Jazz jää väliin toimitusjohtajavalinnan vuoksi

Kansanedustaja Silvia Modig (vas) on surullinen ja pöyristynyt Pori Jazzin uuden toimitusjohtajan homoja koskevista kommenteista. Musiikinystävä ja eduskunnan Rock-klubin perustaja Modig aikoo jättää tulevan kesän Pori Jazzit väliin tulevan toimitusjohtajan Aki Ruotsalan vihamielisten ulostulojen vuoksi. Tänään Iltalehdelle antamassaan haastattelussa Ruotsala muun muassa puolustaa niin sanottuja eheytyshoitoja, vertaa homoutta huumeiden käyttöön sekä kertoo ajattelevansa, että ”homoja ei ole olemassa”.

– Minun osaltani Pori Jazz meni boikottiin. Homoseksuaalina en voi kokea olevani tervetullut festareille, jonka toimitusjohtaja pitää minua syntisenä ja sairaana. En halua millään tavalla tukea tällaisia valintoja. On käsittämätöntä, ettei Pori Jazzin organisaatio tämän vertaa välitä siitä, mitä se valinnallaan viestii, Modig ihmettelee. Jatka lukemista ”Pori Jazz jää väliin toimitusjohtajavalinnan vuoksi”

Metsien monimuotoisuus turvattava

Hyvää maailman ympäristöpäivää! Olin tänään pitämässä Vasemmistoliiton puheenvuoron seminaarissa, joka käsitteli luonnon monimuotoisuutta talous- ja kaupunkimetsissä. On selvää, että luonnon monimuotoisuutta on parannettava myös suojelualueiden ulkopuolella. Mutta lisäksi Etelä-Suomen metsien suojelua on lisättävä, se on aivan liian alhaisella tasolla.

Tällä hallituskaudella metsä on valitettavasti nähty vain puutuotantopeltona. Sipilän hallituksen biotaloushuuma on vienyt väärään suuntaan yleistä suhtautumista metsiin. Välillä tuntuu, että kaikki ongelmat halutaan ratkaista käyttämällä metsää vielä vähän enemmän. Seuraavan hallituksen pitää viipymättä tehdä ne lainsäädäntömuutokset, mitä tarvitaan, jotta luonnon monimuotoisuuden hupeneminen loppuu. Jatka lukemista ”Metsien monimuotoisuus turvattava”

Lisää kohtuuhintaisia koteja!

Olen kirjoittanut lukemattomia blogitekstejä ja mielipidekirjoituksia tällä samalla otsikolla. Asumisen korkea hinta on yksi suurimmista ongelmista Helsingissä. Se aiheuttaa kaupunkiköyhyyttä ja on jopa talouskasvun este, kun osaavalla työvoimalla ei ole varaa muuttaa Stadiin työn perässä. Siksi tarvitaan kaikki keinot kohtuuhintaisten asuntojen luomiseksi pääkaupunkiseudulle.

Tänään käsittelemme eduskunnassa hallituksen esitystä pitkän korkotuen uudistuksesta. Tämä kuivakan kuuloinen laki on hallituksen yritys saada aikaan lisää kohtuuhintaista asuntotuotantoa, siis ARA-tuettuja vuokra-asuntoja, kuten esimerkiksi kaupungin Hekan vuokrakämpät. Tavoite hallituksella on hyvä, ja juontaa juurensa eduskunnan aiemmin hyväksymästä lausumasta, jonka mukaan pitkän 40-vuotisen korkotukimallin ehdot on tehtävä houkuttelevammiksi kuin uuden 10-vuotisen korkotuen. Jatka lukemista ”Lisää kohtuuhintaisia koteja!”