Kirjoittajalta Silvia Modig (page 2 of 29)

EI TULLUT YMPÄRISTÖBUDJETTIA TAASKAAN

Eduskunnassa keskustellaan tämä viikko tämän hallituksen viimeisestä budjetista. Viimeinen mahdollisuus tehdä kunnianhimoista politiikkaa ei toteutunut. Ei kai pitäisi olla yllättynyt. Mutta pettynyt olen silti. Sipilän hallituksen ohjelman ainoa edes lievästi positiivinen osio koski ilmastopolitiikkaa. Valitettavasti nämä jäivät vain tyhjiksi sanoiksi.

Ilmaston kannalta kaikkein haitallisinta on hallituksen metsäpolitiikka, joka mahdollistaa hakkuiden kasvattamisen siten, että hiilinielumme pienenevät lähelle nollaa 2030 luvulle tultaessa. Vaikka päästövähennyksiä toteutetaan laajasti, niin tämä nielujen heikentyminen mitätöi kaikki muut tehdyt päästövähennykset. Arvion mukaan 2030 luvulla Suomen nettopäästöt kasvavat. Eli hallituksen politiikka kiihdyttää ilmastonmuutosta, vaikka hallitus itse edelleen kutsuu ilmastopolitiikkaansa ”kunnianhimoiseksi”. Se on verbaalisen akrobatian taidonnäyte!Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvitaan siis sekä päästöjen vähentämistä että nielujen kasvattamista. Hallitus ei tee kumpaakaan sillä ripeydellä ja kunnianhimolla, mitä tilanne vaatisi. Surullisen hyvä esimerkki hallituksen logiikasta on turpeen verotuki. Kiivihiilestä pyritään eroon, mikä on erittäin kannatettavaa. Mutta samalla turve säilyy hallituksen energiapaletissa, vaikka se on yhtä saastuttavaa kuin kivihiili. Kun koko vaikutus turpeennostosta ja ojituksista huomioidaan, voi turve olla jopa haitallisempaa ilmastolle kuin kivihiili. Koko hallituskauden on turpeen käyttöä tuettu kasvavalla summalla: vuonna 2015 turpeen verotukeen kului 103 miljoonaa euroa, ensi vuodelle varataan 189 miljoonaa euroa. Tämän rahan olisi toivonut käytettävän ilmastonmuutoksen torjuntaan tai vaikkapa lieventämään hallituksen leikkauksia koulutukseen tai kaikkein köyhimpien tilanteeseen.

Lue loppuun
Share

ILMASTO EI SELVIÄ KESKUSTAPUOLUEESTA

YK:n ilmastosopimuksen maaraportti on Suomen kannalta karua luettavaa. Se toteaa, että Suomen ilmastopolitiikka kiihdyttää ilmastonmuutosta. Syy on hallituksen päätösten mahdollistama metsien käytön raju lisäys.

Jotta meillä olisi realistiset mahdollisuudet hillitä ilmastonmuutosta siedettävälle tasolle, on Suomen pyrittävä hiilinegatiiviseksi 2030 luvun aikana. Siis päästöjen ja nielujen summa on oltava miinusmerkkinen. Hiilinegatiiviseksi emme pääse kuin lisäämällä hiilinieluja, eli maahaan ja metsään sitoutunutta hiiltä. Nyt kuitenkin toimimme täysin päinvastoin: hallitus katsoo, että voimme puolittaa nielumme, koska se alkaa taas kasvaa takaisin 2030 luvun loppupuolella. Samaan volyymiin hiilinielu palaa vasta vuosisadan puolivälin jälkeen. Tämä logiikka toimisi, jos ilmaston pelastamisen aikajänne olisi sata vuotta, mutta kun se ei ole. Meidän on oltava hiilinegatiivisia alle 20 vuoden kuluttua, eli päätökset on tehtävä nyt.Oppositiosta olemme esittäneet jatkuvasti huolta ja kritiikkiä hallituksen metsäpolitiikkaa kohtaan. Lukuisat tutkijat ovat ilmaisseet saman huolen, mm avoimella kirjeellään vuonna 2017. Nyt YK:n ilmastosopimuksen maaraportti kertoo saman: Suomen ilmastopolitiikka kiihdyttää ilmastonmuutosta juuri hiilinielujen pienentämisen myötä.

Lue loppuun
Share

TYÖTTÖMYYS EI OLE HÄPEÄ

Oli lama kun tulin ikään, jossa minun oli aika etsiä ensimmäinen työpaikkani. Useat ikätoverini olivat työttömiä, monien vanhemmat menettivät työpaikkansa, minkä kanssa samaan aikaan useista tärkeistä palveluista, myös nuorille suunnatuista, leikattiin roimasti. 1990-luvun alussa ympäröivän yhteiskunnan ilmapiiri tuntui masentavalta ja lannistuneelta. Niissä olosuhteissa minun, kouluttamattoman ja vailla työkokemusta olleen nuoren, oli vaikea löytää tulevaisuuden näkymiä tai uskoa siihen, että maailma on täynnä mahdollisuuksia. Minä ja monet kaltaiseni päädyimme pyörimään metroasemille päämäärättöminä vailla uskoa tulevaisuuteen. Työttömän rooli tuntui annetulta ja määritti pian identiteettiäni.

Tämän kaiken keskellä sain kutsun osallistua kaupungin järjestämään työpajaan työttömyyskorvauksen menettämisen uhalla. Kokemus oli käänteentekevä. Työpajassa ymmärsin, ettei työttömyys ollut minun vikani, vaan yhteiskunnan, joka ei pystynyt tarjoamaan töitä tai muuta nuorelle mielekästä toimintaa. Sain onnistumisen kokemuksia ja lopulta ymmärsin, että maailma oli sittenkin minulle avoin. Että minun oli mahdollista tehdä mitä vain, ja elämästäni voisi hyvin tulla itselleni mielekäs.Vuotta myöhemmin löysin itseni työskentelemästä Yleisradiosta, jossa tein lopulta 16 vuoden työuran eri mediatehtävissä. Sinä aikana minusta kasvoi myös kansalaisaktiivi. Oivalsin, että maailmaan saattoi vaikuttaa, ja ettei ympäröivää todellisuutta kannattanut ottaa annettuna vaan pyrkiä jättämään siihen oma jälkensä. Niin päädyin ensin kunnallispolitiikkaan ja siitä kansanedustajaksi. Ilman työpajaa sitä ei olisi tapahtunut.

Lue loppuun
Share

KIRJALLINEN KYSYMYS TRANSIHMISTEN ASEMASTA

Jätin tänään hallitukselle kirjallisen kysymyksen WHO:n uusittua tautiluokitusta koskien. Maailman terveysjärjestö on viimein poistanut transsukupuolisuuden mielenterveyden häiriöiden joukosta uudistetussa kansainvälisessä tautiluokituksessa.

Ihmisen sukupuoli ei ole sairaus eikä vaadi hoitoa. Sen sijaan hoitamaton sukupuoliristiriita voi johtaa kärsimykseen.

Osasyynä transihmisten kärsimykseen on myös Suomen nykyinen translaki. On käsittämätöntä, että lisääntymiskyvyttömyyttä vaaditaan yhä Suomessa juridisen sukupuolen vahvistamisen ehtona. Lisäksi transihmiset joutuvat käymään läpi pitkän ja raskaan lääketieteellisen prosessin saadakseen sukupuoltaan vastaavat henkilöpaperit ja yhteiskunnan tunnustaman oikeuden elää itse kokemassaan sukupuolessa.Lehtitietojen mukaan uusi luokitusjärjestelmä otettaisiin Suomessa käyttöön mahdollisesti vasta, kun sote-uudistus on valmis ja toiminnassa. Ei voi olla niin, että näin keskeisesti ihmisen minuutta ja hyvinvointia koskeva kysymys asetetaan riippuvaiseksi sote-uudistuksesta, jonka aikataulusta tai toteutumisesta ei tällä hetkellä tiedä kukaan. WHO:n linjaukseen on reagoitava viipymättä myös Suomessa. Muutos on myös jälleen yksi argumentti lisää translain pikaisen uudistamisen puolesta.

Lue loppuun
Share

Huovisen hienot jäähyväiset

Eduskunnan ja politiikan jättävä SDP:n kansanedustaja Susanna Huovinen on tehnyt lakialoitteen paperittomien henkilöiden välttämättömien terveyspalveluiden turvaamisesta. Tänään lähetekeskustelussa käsiteltävän aloitteen on allekirjoittanut edustaja kaikista eduskuntapuolueista perussuomalaisia lukuun ottamatta. Olen ylpeä saadessani olla mukana tukemassa edustaja Huovisen tärkeää viimeistä valtiopäivätoimea hänen viimeisenä päivänään kansanedustajana.

Lakialoitteessa ehdotetaan säädettäväksi laki kunnan velvollisuudesta järjestää eräitä terveydenhuollon palveluja eräille ulkomaalaisille henkilöille. Lailla turvattaisiin nykyistä paremmin oikeus välttämättömään huolenpitoon ja riittäviin terveyspalveluihin Suomessa oleskeleville kolmansien maiden kansalaisille, joilla ei ole oleskelulupaa tai joille on myönnetty tilapäinen oleskelulupa, mutta joilla ei ole oikeutta muihin julkisen terveydenhuollon palveluihin kuin kiireelliseen hoitoon. Tällaisia palveluja olisivat välttämättömiksi arvioitavat lyhytkestoiset terveyspalvelut, joita ovat raskauden ja synnytyksen hoitoon liittyvät palvelut sekä pitkäaikais- ja muiden sairauksien hoito silloin, kun hoidon arvioidaan olevan välttämätöntä. Alaikäisille tulisi järjestää kaikki tarvittavat terveydenhuollon palvelut saman laajuisina kuin niille alaikäisille, joilla on Suomessa kotikunta. Lue loppuun

Share
« Older posts Newer posts »

© 2019

Theme by Anders NorenUp ↑